Innehåll

Balans nr 5 2000

1988 Nu skrivs det om finansiella instrument och värdering av kunskapsföretag

Nu fortsätter balans att ta del av 80-talsboomen: upplagan stiger till över 14 800 exemplar och för 1988/89 budgeterar man för intäkter på 4,7 miljoner. De tidigare aviserade layoutförändringarna genomförs, Balansartiklarna sätts nu normalt med fyra spalter per sida, rubrikstilen byts och den genomgående dekorfärgen är blått. Det blir också undan för undan fler färgbilder även inne i tidningen.

Den grafiskt ansvariga Titti Swartling lämnar uppdraget på grund av tidsbrist och fr.o.m. hösten 1988 inträder Leif Flink, som kommer att vara kvar i närmare fem år. Under den tiden sker sedan inga dramatiska utseendeförändringar.

Redaktionskommittén diskuterar på sina möten bl.a. hur man ska få fram fler traditionella artiklar skrivna av FAR-ledamöter, villkoren för införandet av den nya s.k. ADB-bulletinen – hur mycket skulle man redigera i den typen av kommittématerial? – och den återkommande frågan om kommitténs status och arbetsformer.

Under året får kommittén också rapporter om den nya produktionstekniken. Nu funderar Balans, likt många andra förlag och tidningar vid den här tiden, på hur man tar steget från klipp-och-klistraepoken till digital produktion. Både Flink och kanslipersonal utbildas i nya program, men till sist bestämmer man sig för att vänta med genomförandet.

En ny tid gör sig naturligtvis påmind även i innehållet. Samtidigt som serien om Revisorer att minnas avslutas publiceras ett utkast till rekommendation om redovisning av optioner, terminskontrakt samt valuta- och ränteswaps – ett område där ”inte ens den internationella redovisningsexpertisen tidigare publicerat någon samlad rekommendation”. Samma ämne återkommer i marsnumret när Olle Herolf och Pehr Wissén skriver en tredelad artikel om Finansiella instrument som kommer att belönas med Witts pris.

Bland årets tema- och debattinslag märks frågorna om revisorn och konsultrollen (ett slitstarkt och delvis eldfängt ämne) och om hur revisorns tystnadsplikt kan kombineras med de av Bank- eller Försäkringsinspektionen förordnade revisorernas rapportskyldighet.

I ADB-artiklarna har elektronisk post och bärbara datorer blivit aktuella – liksom råd om hur man ska hantera disketter.

Ett annat tema är styrelsens önskemål om kontakt med revisorn, där säger bl.a. Bo Rydin att det är självklart att revisorernas påpekande aldrig får stanna hos verkställande direktören.

Ett av referaten från 1987 års Finforum behandlar ett ämne som har mycket stor aktualitet även år 2000: Rubriken lyder ”Svårt värdera kunskapsföretag” och det handlar om ett seminarium där man diskuterar immateriella tillgångar och förväntningsvärden. Ett av de företag som där togs som exempel var WM-data, som i sin årsredovisning presenterat sin personal och även noga framhållit de anställdas kunskaper och kompetens som en nyckelresurs.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...