Innehåll

Balans nr 5 2000

1989 ”... en mycket kortare och betydligt roligare artikel än brukligt ...”

I en läsarundersökning gjord av IMU-Testologen det här året konstateras att Balans är trovärdig, saklig, förtroendeingivande och har hög kvalitet på sina artiklar. I en sammanfattning i oktobernumret kommenteras resultatet: ”Det är så det ska vara. Orden ser ut som om de vore klippta direkt ur tidningens redaktionella policybeskrivning.

Den pågående diskussionen om hur redaktionskommitténs arbetsformer skulle anpassas till en ny situation avsätter så småningom en ny arbetsordning, dock efter diskussioner i FARs styrelse och omarbetningar. Hur självständig skulle Balans vara? Hur mycket ”officiellt” och oredigerat föreningsmaterial skulle beredas plats? Skulle rent av allt material i Balans spegla FARs uppfattning i en fråga?

Redaktionskommittén har en vakans efter Ulf Hertzman som lämnat kåren och får vid årsskiftet veta att även Sten-Erik Feinstein tänker avgå.

Balans byter tryckeri, från Tofters i Östervåla till Tryckproduktion i Västerås och börjar också ta steget mot en mer datoriserad produktion. Tidningen har nu låtit tala om sig så pass att det också dyker upp externa intressenter och vill förhandla om ett övertagande.

Balansåret inleds med att Björn Markland diskuterar revisorsrollen och ansvarsfördelningen mellan företagsledningen och revisorerna under rubriken ”Ombytta roller?”. Nye ordföranden Göran Tidström prioriterar i en annan artikel de områden han ser som FARs viktigaste inför 90-talet, bl.a. ”förbättrad normgivning och efterlevnad i redovisningsfrågor, acceptans för utvecklingstrenden inom rådgivningsverksamheten och åtgärder för att oberoendet inte ska kunna ifrågasättas”.

Olle Herolf och Pehr Wissén kommer tillbaka med en omfattande diskussion kring redovisningen av företagens finansiella risker. I flera artiklar uppmärksammas de snabba strukturförändringarna i branschen. I mars tror t.ex. Clas Blix, VD för Sveriges största byrå, nya Hagström & Olsson, att det är troligt att framtidens byråer blir ännu större genom internationell påverkan. I september är det redan dags att notera att The Big Eight håller på att bli The Big Five efter bl.a. skapandet av Ernst & Young och Deloitte & Touche. Förändringarna trasslar till det för svenska samarbetspartners.

Ett temanummer ägnas EG och dess inverkan på svenska företag. Andra teman under året är Kommunal revision och Revisor i Norrland. En återkommande fråga gäller RSV:s s.k. tredjemanskontroll på revisionsbyråer i jakten på skalbolagsaffärer och verkets dåvarande överdirektör Lennart Grufberg får kommentera: ”Vi kan inte bara låta bli att gå till revisionsbyråerna när vi går till alla andra. Det vore orimligt.

I mars 1989 publiceras ännu en av dessa ständigt efterfrågade artiklar när Handelsbankens jurister Margareta Helldén och Carl Fredrik Ramfelt svarar på frågan ”Vad vet vi om centralkonton?” Och det här året belönas (med ett specialpris) en mycket kortare och betydligt roligare artikel än brukligt – Ulf Gometz satiriska debattinlägg ”Revisionsberättelse för AB Möllaren”.