Innehåll

Balans nr 5 2000

1991 ”Ingen gång tidigare har det kommit in så många nya namn i verksamheten.”

Det här blir personförändringarnas år. Ingen gång tidigare har det kommit in så många nya namn i verksamheten. Det börjar redan i december 1990 när Ingvar Pramhäll meddelar att han vill sluta efter att ha varit ordförande i redaktionskommittén sedan starten. Även Reidar Peters avgår.

Karl-G. Giertz blir ny ordförande och ansvarig utgivare. Birgitta Lindén har kommit in på den gamla vakansen och under våren tillträder sedan Ulf Spång och Åke Danielsson, samtidigt som även Christer Ljungsten slutar.

Eftersom det händer så mycket och så många inblandade är så nya har kommittén inte mindre än sju sammanträden det här året.

En headhunter jagar redaktör under vintern och en ny tidskriftssekretare på heltid tillträder i april: Helena Strandqvist som är informatör och närmast varit på Svenska Försäkringsföreningen efterträder Elisabeth Dahlqvist. I maj kan kommittén också träffa den nyanställde chefredaktören, även om Bengt Holmquist (journalist med en bakgrund från bl.a. Aftonbladet, Bonniers Tidskriftsförlag och Ingenjörsförlaget) inte ska ersätta Publicisterna och Lennart Mörner förrän fr.o.m. septembernumret 1991. Till detta kan läggas att den nye redaktören relativt omgående efter sitt tillträde måste upphandla både prenumerations- och tryckeritjänster (eftersom båda de tidigare leverantörerna hade fått allvarliga ekonomiska problem).

Redovisningskonsulterna i SRF startar egen tidning och hoppar av Balans och det kärva 90-talsklimatet visar sig inte bara i tryckerikonkurser, utan också i färre företagsprenumeranter. Under året sjunker upplagan ned till 15 388 exemplar. Tidningen är dock fortfarande tjock, septembernumret är på 84 sidor.

Innehållsligt är det mindre dramatiskt: Kommerskollegiets beslut i olika ärenden diskuteras, den nya rekommendationen om revisionsprocessen presenteras och man debatterar normer för bokföringsprogram i PC-miljö. Birgitta Jönsson Lundmark behandlar i två artiklar principen ”substance over form” och den nye ansvarige utgivaren Karl-G. Giertz välkomnar i en intervju mer debatt i Balans. Ogiltig pantsättning, utvecklingen mot skadestånd och översättning av EG-regler är andra ämnen under året.

I ett reportage berättas att revisorsyrket börjar bli inne bland unga ekonomer. Lennart Svensson varnar i en skarp debattartikel kåren för att inte ta kritiken om revisorns beroende av dem de ska kontrollera på allvar och han får svar i numret därpå av Björn Markland som menar att FAR har slagit vakt om uppdragets gränser. (Det här är det året Veckans Affärer skriver de uppmärksammade artiklarna om ”Revisorn i VD:s ledband”).

Under hösten kommer så redovisningsrådet med sin första rekommendation som handlar om koncernredovisning. I Balans presenterar Rolf Rundfelt rekommendationen, medan rådets ordförande professor Sven-Erik Johansson svarar på kritiken från göteborgarna Lennart Eriksson och Arne Fagerström.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...