Innehåll

Balans nr 5 2000

1991 ”Ingen gång tidigare har det kommit in så många nya namn i verksamheten.”

Det här blir personförändringarnas år. Ingen gång tidigare har det kommit in så många nya namn i verksamheten. Det börjar redan i december 1990 när Ingvar Pramhäll meddelar att han vill sluta efter att ha varit ordförande i redaktionskommittén sedan starten. Även Reidar Peters avgår.

Karl-G. Giertz blir ny ordförande och ansvarig utgivare. Birgitta Lindén har kommit in på den gamla vakansen och under våren tillträder sedan Ulf Spång och Åke Danielsson, samtidigt som även Christer Ljungsten slutar.

Eftersom det händer så mycket och så många inblandade är så nya har kommittén inte mindre än sju sammanträden det här året.

En headhunter jagar redaktör under vintern och en ny tidskriftssekretare på heltid tillträder i april: Helena Strandqvist som är informatör och närmast varit på Svenska Försäkringsföreningen efterträder Elisabeth Dahlqvist. I maj kan kommittén också träffa den nyanställde chefredaktören, även om Bengt Holmquist (journalist med en bakgrund från bl.a. Aftonbladet, Bonniers Tidskriftsförlag och Ingenjörsförlaget) inte ska ersätta Publicisterna och Lennart Mörner förrän fr.o.m. septembernumret 1991. Till detta kan läggas att den nye redaktören relativt omgående efter sitt tillträde måste upphandla både prenumerations- och tryckeritjänster (eftersom båda de tidigare leverantörerna hade fått allvarliga ekonomiska problem).

Redovisningskonsulterna i SRF startar egen tidning och hoppar av Balans och det kärva 90-talsklimatet visar sig inte bara i tryckerikonkurser, utan också i färre företagsprenumeranter. Under året sjunker upplagan ned till 15 388 exemplar. Tidningen är dock fortfarande tjock, septembernumret är på 84 sidor.

Innehållsligt är det mindre dramatiskt: Kommerskollegiets beslut i olika ärenden diskuteras, den nya rekommendationen om revisionsprocessen presenteras och man debatterar normer för bokföringsprogram i PC-miljö. Birgitta Jönsson Lundmark behandlar i två artiklar principen ”substance over form” och den nye ansvarige utgivaren Karl-G. Giertz välkomnar i en intervju mer debatt i Balans. Ogiltig pantsättning, utvecklingen mot skadestånd och översättning av EG-regler är andra ämnen under året.

I ett reportage berättas att revisorsyrket börjar bli inne bland unga ekonomer. Lennart Svensson varnar i en skarp debattartikel kåren för att inte ta kritiken om revisorns beroende av dem de ska kontrollera på allvar och han får svar i numret därpå av Björn Markland som menar att FAR har slagit vakt om uppdragets gränser. (Det här är det året Veckans Affärer skriver de uppmärksammade artiklarna om ”Revisorn i VD:s ledband”).

Under hösten kommer så redovisningsrådet med sin första rekommendation som handlar om koncernredovisning. I Balans presenterar Rolf Rundfelt rekommendationen, medan rådets ordförande professor Sven-Erik Johansson svarar på kritiken från göteborgarna Lennart Eriksson och Arne Fagerström.