Innehåll

Balans nr 5 2000

1997 De flesta kvinnor i branschen är nöjda – men jämställdheten kan bli bättre

Det här året flyttar redaktionen av utrymmesskäl ut från FARs kansli och kommer att under två år hyra in sig i andra lokaler (dock i samma hus). Nya hjälpmedel gör att man nu inte bara hanterar text och layout, utan även större delen av bildhanteringen i redaktionens datorer. I redaktionskommittén ersätts under året Birgitta Lindén av Jan Magnusson.

Balans upplaga ökar något och under året läggs också tidningens hemsida ut på internet (med omslag, innehållsförteckning, prenumerationsservice etc.).

Ett tidens tecken är att Balans under året publicerar en serie artiklar från ”FARs genomförandegrupp för Informationsprojekt Euro” som diskuterar den kommande valutaunionens påverkan på redovisning, avtalsrätt, småföretag, svenska revisorers arbete m.m. Artiklarna publiceras senare på året också i ett särtryck med titeln ”EMU – en fråga för Sverige”.

I januarinumret redovisar Björn Markland direktiven till den statliga utredning som ska se på indirekt ägande av revisionsbyråer. Den har fått tilläggsuppdraget att bl.a. undersöka om det finns anledning att direkt begränsa revisorernas möjligheter att utöva sådan verksamhet som saknar samband med revisionsutövning. Utredningen ska bli klar under året, men Markland misstänker av flera skäl ”att det uppdrag som utdelats kan vara mycket större än vad regeringen föreställt sig”. (Han får som bekant rätt, Revisionsbolagsutredningen blir färdig först på våren 1999.)

Två av årets temanummer behandlar kommunal revision (aktualiserat bl.a. av Öhrlings köp av Komrev och diverse kommunala skandaler) och kvinnorna i revisorsyrket (”de flesta är nöjda med sitt yrkesval men jämställdheten kan bli bättre”).

I ett tredje temablock tar Balans åter upp frågan om revisorns roll: varför flaggar man inte längre på bruket när revisorn kommer? I det sammanhanget intervjuas även den nye FAR-ordföranden Thomas Thiel som bl.a. menar att revisionsplikten inte är så avgörande, att offertgivning inte bara är osunt och att det är ett problem att de viktiga specialisterna står utanför föreningen. I en genomgång av statistik om revisorer konstateras att genomsnittsledamoten blivit tre år äldre på de fyra år som gått sedan förra redovisningen.

Under året diskuterar också t.ex. Sven-Erik Johansson byte av redovisningsprincip, Anders Malmeby skriver om år 2000-problemet, Rolf Skog presenterar bl.a. förslagen om återköp av egna aktier och aktiebolagets kapital och Håkan Thörnholm och Bo Hjalmarsson kommenterar FARs nya revisionsberättelse.

På debattsidorna diskuteras t.ex. beslutet om att införa kvalitetskontroll (som fattades på FARs årsstämma 1996), revisorn och kontrollfrågorna och ABB:s årsredovisning (som Peter Malmqvist tycker är svårläst).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...