Innehåll

Balans nr 5 2000

2000 Balans behövs nog även i den digitala framtiden

År 2000 kommer med förändringar och jubileum för 25-åringen Balans. Till hösten planeras en varsam modernisering av redigering och utseende, men det är inte någon stor kursomläggning. I årskrönikan på de föregående sidorna kan man följa Balans utveckling, och det är inte svårt att konstatera att tidningen har fått behålla sin huvudinriktning trots att både kommitté, redaktion och redigering förändrats över åren.

Balans förblir en specialtidning, inriktad på nyttig information till revisorer, redovisningsekonomer och andra intressenter. Vår ambition är inte – och har aldrig varit – att ta upp kampen med de vanliga s.k. affärstidningarna. Det ingår inte i uppdraget och till detta har vi heller inga resurser.

Mycket kommer att hända under de kommande 25 åren. Kanske finns det ingen papperstidning år 2025, med den utveckling som nu skenar på är det väl inte omöjligt att tänka sig andra, digitala lösningar (redan idag skickas ju Balans i digital form – men till ett tryckeri). Eller kanske har man då insett att papper med tryck trots allt fortfarande är en överlägsen distributionsform.

Om detta kan man bara spekulera.

Däremot är det svårt att inte tro på det fortsatta behovet av den information som vi har förmedlat till våra läsare i 25 år. Den nya, blixtsnabba, globala och digitala ekonomin ställer naturligtvis våra läsare inför helt nya utmaningar i sina yrkesroller, men det förefaller föga troligt att alla problem blir lösta och all utveckling upphör. För att ta en storskalig parallell: när Berlinmuren (och kommunismen) föll meddelade amerikanska debattörer att historien hade tagit slut – men det hade den inte, visade det sig relativt omgående.

Balans får nog fortsötta att förmedla fakta och debatt kring revision och redovisning. Inte heller på 2000-talet kommer det att vara köer framför tidningskioskerna när ett nytt nummer kommer ut, inte heller i framtiden kommer ”våra” frågor att vara löpsedelsstoff annat än undantagsvis (och då troligen i samband med någon skandal).

Men det betyder inte att tidningen inte behövs. Och det betyder heller inte att det kan bli en spännande resa även i fortsättningen.

Bengt Holmquist är chefredaktör för Balans sedan 1991 och helt säker på att inte vara det vid 50-årsjubileet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...