Balans nr 6–7 2000

IT-säkerhet: Tänkandet börjar hos dig själv

– Tänkandet och attityden är grunden i all IT-säkerhet. Säkerhet och integritet ska sitta i ryggraden. En säkerhetspolicy måste finnas inne i medvetandet hos användaren.

Det säger Dan Engström, EY-LAW, med ansvar för IT, elektronisk handel och immaterialrätt på Ernst & Young. Han möter en mycket varierad säkerhetssyn hos sina klienter. Framför allt när det gäller att skicka e-post.

– Många vet inte att e-post går att avläsa under befordran eller när det befinner sig hos en e-post server eller tänker inte på hur lätt det är att skicka till fel adressat.

Att tänka på

Dan Engström ger bland annat följande råd när det gäller kommunikation via e-post. Råd som kan användas av revisor eller annan konsult när det gäller relationen mellan konsult och klient. Men råden kan också lämnas av revisorn till klienten när det gäller dennes relationer med kunder och omvärlden.

  • All viktig korrespondens bör vara krypterad med en tillräckligt hög krypteringsnivå.

  • Om en klient trots detta ändå insisterar på att vanliga okrypterade meddelanden ska användas, ska man alltid som första meddelande skicka en förklaring där det framgår att man avrått från öppen e-post och vilka konsekvenser okrypterade meddelanden kan få.

  • Upplys om att alternativet till osäker e-post fortfarande är bud eller fax.

  • Avråd absolut från att ha e-post där meddelandena kan hämtas från Internet, exempelvis hotmail, eftersom det är mycket enkelt för obehöriga att läsa.

  • Upplys företaget om att det bör ha klassningslistor. På dessa är upptagna de personer som har rätt att skicka e-post till företagets medarbetare. Klassningslistan ska hållas ständigt aktuell och det ska finnas en ansvarig som avgör vilka som tas upp och avförs från listan. All post med annan avsändare än dem på klassningslistan ska virusscannas innan de når adressaten och alla bifogade filer i sådana brev ska omedelbart förstöras. Det är nämligen i filer som virus kan döljas.

  • Ha en ständig dialog om säkerheten.

  • Det är inte överdrivet att vara överdrivet försiktig.

Inte gratis

– Ett högt säkerhetstänkande är naturligtvis inte gratis, men konsekvenserna när något går fel kan vara oöverstigliga för ett företag. Och då talar jag inte om de enorma summorna för att rent praktiskt återställa rutiner och datorprogram. Det verkligt ödesdigra är den badwill som drabbar ett företag som inte kan handskas tillräckligt ansvarsfullt med känslig och konkurrensutsatt information.

Han tillägger att även både kryptering och verifiering går att knäcka. Det finns många hackers som sätter i ära i att knäcka de mest komplicerade sekretessprogram.

– Slutsatsen är att ingen elektronisk handel är hundraprocentig säker.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...