Balans nr 6–7 2000

IT-säkerhet: Allt större intresse

Protect Data är verksamt i bland andra de nordiska länderna, Slovaken och USA.

Omsättningen uppgick till 150,3 MSEK förra året, en ökning med 21 procent, vilket var sämre än förväntat men ett utslag av millennieskiftet som negativt påverkade sista kvartalets försäljningsresultat.

Bland kunderna kan nämnas Ericsson, NEC, Cap Gemini och Volvo.

Företaget hade på bokslutsdagen 85 anställda. Tre fjärdedelar av personalen är under 45 år.

Företaget skisserar i sin årsredovisning för 1999 följande utveckling av IT-säkerhetsbranschen:

Fler och fler arbetsverktyg och interna nätverk blir uppkopplade mot Internet och de publika näten blir allt mer ett stöd för företagens affärsverksamhet. Samtidigt ökar användandet av trådlösa applikationer såsom mobiltelefoner och handdatorer.

Detta leder till att kraven på att skydda känsligt material ökar. Trenden går mot att fler och fler företag investerar i säkerhetslösningar och samtidigt ökar konkurrensen.

Att IT-säkerhet prioriteras av företag och organisationer och är ett av de snabbast växande områdena inom IT bekräftas av ett flertal studier som genomförts. Bland annat av en från analysföretaget Datamonitor. Den visar att PKI (Public Key Infrastructure) och VPN (Virtual Private Network) är de områden som kommer att växa snabbast fram till år 2003.

Studien visar att världsmarknaden för IT-säkerhet 1999 omsatte cirka 19 miljarder kronor och 2003 beräknas den enligt Datamonitor omsätta 65 miljarder kronor. Av tillväxten bedöms PKI och VPN stå för en betydande del. Det förklaras med att dessa system delvis bygger på nya tekniker och att de tillför ett stort mervärde för företag som installerar dessa, med bland annat bättre möjligheter till säker elektronisk affärskommunikation (PKI) och säker krypterad kommunikation via de publika näten (VPN). Även andra typer av säkerhetsprodukter spås få ett kraftigt uppsving.

IT-säkerhet prioriteras

Enligt en annan undersökning som det danska undersökningsföretaget Niveau genomförde i slutet av sommaren 1999 står IT-säkerhet högt på agendan för IT-ansvariga i svenska företag. De prioriterade områdena är internet, intranät, IT-säkerhet och IT-strategifrågor. Andra studier visar också att IT-säkerhetsfrågorna mer och mer hamnar på ledningsnivå i företagen. De ökande behoven av IT-säkerhetslösningar har också lett till att kraven på leverantörerna av IT-säkerhetssystem ökar. De flesta företag efterfrågar aktörer som inte bara säljer produkter utan som mer fungerar som partners och även kan bistå med support och kunskaper om hur IT-säkerhetsfrågor bör hanteras och strategier ska utarbetas.

Sex faktorer drivande

Protect Data har definierat sex områden som bedöms vara de drivande faktorerna på IT-säkerhetsmarknaden.

 • Den kraftiga tillväxten när det gäller Internetanvändning och antalet persondatorer.

 • Det ökande användandet av trådlös access.

 • Tillväxten när det gäller elektronisk handel.

 • Större och större lagringsutrymme på bärbara datorer och handdatorer ökar behovet av skydd.

 • Mer och mer tredjepartsinformation (t.ex. patientjournaler) lagras digitalt.

 • Införandet av det trådlösa nätverksprotokollet Bluetooth.

Pär Trehörning

(Källa: årsredovisning Protect Data 1999)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...