Innehåll

Balans nr 6–7 2000

Internationellt: IASC-sammanträde i Köpenhamn

IASC sammanträder i Köpenhamn den 19–23 juni. Valet av mötesplats är bestämt av att Stig Enevoldsen, IASC:s nuvarande ordförande, då avgår efter två och ett halvt år. Som tidigare meddelats efterträds han under det halvår som återstår till den nya konstitutionen trätt i kraft av Tom Jones från USA.

Agendan är inte särskilt upphetsande vilket väl får ses mot bakgrund av att styrelsen bara har 6 månader kvar. Två dagar ägnas åt en diskussion av finansiella instrument. Det handlar om skapa förståelse inom styrelsen för de radikala förslag som arbetsgruppen enats om. Bland annat handlar det om att avskaffa säkringsredovisning, att löpande omvärdera skulder, att ta bort möjligheten att värdera långa obligationsinnehav till periodiserat anskaffningsvärde m.m. Avsikten är också att man skall godkänna två mindre utkast till nya rekommendationer. Det ena gäller redovisning av pensionsstiftelsetillgångar där bakgrunden är att Sverige och Tyskland har problem med den nuvarande rekommendationen. Enligt IAS 19 skulle svenska företag inte kunna nettoredovisa stiftelsetillgångar och pensionsskulder. Det hoppas man kunna ändra på genom det nya utkastet.

Det andra utkastet gäller hur man beaktar den skatteregel som finns i bland annat Tyskland enligt vilken skatten på utdelad vinst är lägre än kvarhållen vinst. Eftersom syftet med all företagsverksamhet rimligen måste vara att alla vinster skall delas ut kunde man tycka att det är naturligt att redovisa merskatten på kvarhållen vinst som en uppskjuten skattefordran. Enligt förslaget till utkast fastslås emellertid att detta inte är möjligt. Den lägre skattesatsen förutsätter att pengar delats ut. Fram till dess att detta sker har inte den händelse inträffat som ger ett företag rätt att redovisa en tillgång.

Slutligen kan nämnas att styrelsen också har för avsikt att diskutera ett projekt som gäller resultatredovisning ”Reporting financial performance”. Sannolikheten är hög för att detta är ett projekt som det kommer att ta lång tid att slutföra. Den första stötestenen är att komma överens om vad som menas med ”performance”. Det handlar inte minst om hur man skall se på de värdeförändringar som uppkommer när allt fler tillgångar värderas till verkliga värden. Därefter måste man ta ställning till hur de olika resultatkomponenterna skall presenteras. Enligt IAS 1 kan vissa resultatposter redovisas direkt mot eget kapital. Frågan gäller om denna möjlighet skall bibehållas eller om det är bättre om alla de resultatposter som ingår i vad som betecknas som ”comprehensive income” skall ingå i en sammanhållen resultaträkning.

Rolf Rundfelt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...