Innehåll

Balans nr 8–9 2000

Noteringar: Moderat motion vill ha privat tillsyn av revisorer

Åtta moderata riksdagsmän, med advokaten Stig Rindborg som första namn, har motionerat med anledning av Riksdagens revisorers förslag angående Revisorsnämnden (tidigare refererat i bl.a. Balans nr 3/2000).

I motionen yrkar man på att riksdagen hos regeringen ska begära förslag till ändring av systemen för tillsyn, auktorisation och godkännande av revisorer. Man ser starka skäl för en helt eller delvis privat lösning.

Balans noterar dock att man bl.a. hänvisar till FARs egen disciplinära verksamhet som upphörde redan 1997.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Björn Markland