Balans nr 8–9 2000

Kommentar: Det är hög tid att på allvar ta upp debatten om etik

Själv kommer jag väl ihåg såväl BRÅ-arbetet 1977–1978 som den s.k. AMOB-utredningen (Arbetsgruppen mot Organiserad och ekonomisk brottslighet med numera f.d. rikskriminalchefen Tommy Lindström som sekreterare). Det var AMOB-gruppen som i sammanfattningen av sin rapport i maj 1977 påstod:

Ett trettiotal revisionsbyråer (de flesta auktoriserade) samt ett dussin advokater i hela landet tycks kontinuerligt ägna sig åt rådgivningsverksamhet inom det organiserade/ekonomiska brottsområdet.

Trots upprepade hänvändelser både från FAR och Kommerskollegiet lyckades vi inte få fram ett enda fall (se Gometz: Om revisorer och ekonomisk brottslighet: Hur många har förlorat sin auktorisation? Balans 9/1978 och Göteborgs-Posten). Förre rikspolischefen Holger Romander skriver i sin nyanserade artikel i BRÅ-antologin (s. 36):

Även om granskningen visade att det inte fanns grund för de långtgående påståendena om anmärkningsvärda förhållanden vid rådgivningsverksamheten fann BRÅ skäl att föreslå en rad åtgärder”.

Som styrelseledamot i FAR (v. ordf. respektive ordf. 1978–1982) deltog jag i möten med BRÅ-gruppen hos dess ordförande Sten Wahlberg. Jag kan försäkra att FAR inte tog lätt på problemen och BRÅ:s förslag. Vi tyckte emellertid inte att den föreslagna formuleringen, som enligt Wahlberg skulle ses som ett exempel, gav någon ytterligare klarhet.

I stället initierade vi ett arbete med att ta fram en rekommendation rörande skatter, som då sågs som det dominerande problemområdet.

Jag blev ordförande i en gemensam nordisk kommitté som också inhämtade erfarenheter från vissa andra länder. Det stora problemet var gråzonen mellan det absolut förbjudna och det tveklöst tillåtna. Ett nordiskt förslag till gemensam rekommendation om ”God revisorssed vid befattning med skatter och avgifter” togs fram och publicerades med kommentarer i Balans 9/82.

Den ledde inte omedelbart till en fastställd rekommendation, men arbetet innebar att vi kunde överlämna en hel del material till den s.k. Ekobrottskommission (Heurgren-kommissionen) 1983.

Kommissionen använde ordagrant delar i sina förslag, bl.a. beskrivningen av skatteplanering, skatteflykt och skattefusk (dock utan källhänvisning). Sedan länge finns en av FARs styrelse fastställd rekommendation, årligen bearbetad och publicerad liksom ett uttalande om biträde vid upprättande av självdeklaration m.m.

För övrigt anser jag att det är synnerligen hög tid för FAR, revisionsbyråerna och hela kåren att på allvar ta upp debatten om etik.

Jag har ett intryck av att revisorerna i skuggan av den snabba och hittills framgångsrika kommersiella utvecklingen inte hunnit med etikfrågorna. Det är farligt. Det är en ödesfråga för branschen.

Sex frågor om framtiden

 • Vad gör vi åt det faktum att så få söker sig till branschen – som revisorer?

 • Åt Revisorsnämndens (och andras) kritiska inställning till kombinationen revision/konsultation?

 • Åt SEC:s växande kritik mot samma sak i USA?

 • Arbetar organisationerna och byråerna med att minska riskerna för ”beroenden”?

 • Har regelsystem och policies anpassats till den allt bredare verksamheten?

 • Är revisorerna överhuvudtaget medvetna om riskerna och utvecklingen? Det gäller de 20 kommande åren, inte de gångna!

Ulf Gometz är adjungerad professor emeritus (revisionsrätt) i Göteborg och tidigare auktoriserad revisor. Han har genom åren varit en flitig debattör av bl.a. frågor som behandlar revisorerna och samhället, ämnen som etik, moral och ekobrott. Balans har bett honom kommentera de artiklar i detta nummer som har ett sådant tema. Han medverkade senast i Balans nr 8–9/1997.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...