Innehåll

Balans nr 1 2001>

Inledning

Denna gång handlar det mycket om lagar och regler, bokslut och redovisning. Efter tio år kommer förslag till ny ABL och det presenteras av aktiebolagskommitténs sekreterare Rolf Skog.

Balans har presenterat många av Redovisningsrådets rekommendationer. Nu ger vi utrymme åt Bokföringsnämndens alternativa regler för icke-noterade företags redovisning.

Och den som undrar vad som gäller för t.ex. handelsbolag eller viltvårdsområdesföreingar om bokslut och redovisning hittar det i Connie Ljungs tabell i artikeln ”Bokföringsskyldighet och krav att upprätta årsredovisning och årsbokslut enligt bokföringslagen”.