Balans nr 1 2001>

Noteringar: Den genomsnittlige FAR-ledamoten – Nu är han 47 år – men kvinnorna blir fler

Den genomsnittlige FAR-ledamoten har blivit omkring fem år äldre sedan 1993 och nu är han 47 år. Så kan man sammanfatta det aktuella läget i föreningens ledamotsregister.

Balans brukar med några års mellanrum studera ledamotsstatistiken och vi har nu valt att göra en snabb genomgång av läget innan en ny förenings nya ledamöter kan komma att förändra utvecklingen. Specialister och godkända revisorer kan komma att påverka läget en hel del.

Vi har tidigare även via ett diagram i form av ett slags befolkningspyramid (den s.k. julgranen) visat utvecklingen i bild. Den här gången har vi inte ritat någon ny grafik, den skulle bli väldigt svåröverskådlig med ytterligare data ovanpå, men vi kan nog konstatera att den inte längre ser ut som en julgran (och än mindre som en pyramid). De stora årgångarna börjar nämligen bli 50+.

Andelen kvinnor har ökat

Andelen kvinnor i kåren har stigit något, nu är det drygt 23 procent mot ca 20 för sju år sedan. Bland de tio yngsta årgångarna (födda 1963 och senare) är andelen kvinnor däremot 41 procent.

Den kvinnliga FAR-ledamoten är i genomsnitt 42,7 år, hennes manlige motsvarighet har däremot hunnit bli 48,3 år.

Av de 1986 FAR-ledamöterna (på senhösten 2000) var nämligen 462 kvinnor och 1524 män. Det totala ledamotsantalet har f.ö. förändrats obetydligt under det senaste decenniet, även om siffran passerat 2000 några gånger.

Både median- och medelålder i kåren ligger nu på omkring 47 år. Tidigare var medelåldern högre än medianen, men nu kvarstår betydlig färre revisorer över pensionsåldern i tjänst och det drar ju ned medelåldern.

Det är till och med så att det börjar tunna ut ganska tydligt redan fr.o.m. årgång 1941.

Den största årgången är 64:orna med 60 män och 33 kvinnor. Den äldste ledamoten i föreningen var 81 och den yngsta (ja, det är en kvinna!) 28 år.

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...