Innehåll

Balans nr 1 2001>

Noteringar: Rådet skjuter upp nya rekommendationer

Redovisningsrådet har senarelagt några nya rekommendationer, bl.a. sådana som redan presenterats i Balans. Meddelandet lyder:

”Redovisningsrådet beslöt vid sitt möte den 19 december att skjuta upp tidpunkten för ikraftträdandet till den 1 januari 2002 för följande rekommendationer:

RR 1:00 Koncernredovisning.

RR 15 Immateriella tillgångar.

RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar.

RR 17 Nedskrivningar.

RR 19 Verksamheter under avveckling.

Det innebär att dessa rekommendationer skall tillämpas för finansiella rapporter som upprättas för räkenskapsår, inklusive delårsperioder, som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2002.

Tidigare tillämpning uppmuntras.

Vid tidigare tillämpning av RR 1:00 skall samtidigt RR 15, RR 16 och RR 17 tillämpas från samma tidpunkt.

Vid tidigare tillämpning av RR 15 skall samtidigt RR 1:00 och RR 17 tillämpas från samma tidpunkt.

Av de rekommendationer som Redovisningsrådet givit ut skulle, enligt vad som anges i respektive rekommendation, tretton träda i kraft den 1 januari 2001. Bakgrunden till ovannämnda beslut är att det från företagens sida har framförts önskemål om att skjuta upp ikraftträdandet för några av dessa rekommendationer för att de större företagen därigenom skall få mer tid för att förbereda införandet av rekommendationerna.”

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...