Balans nr 1 2001>

Noteringar: FEE-rapport – Det finns fortfarande nationella normgivare i nästan alla Europas länder

Den europeiska revisorsorganisationen FEE har nyligen genomfört en studie med titeln ”Accounting Standard Setting in Europe” där man kartlagt normgivningen på redovisningsområdet.

Där konstaterar man att det fortfarande finns nationella normgivare i nästan alla Europas länder. Ett land, Sverige, har t.o.m. två (Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden).

De kan vara antingen privata organ eller myndigheter och deras finansiering ser olika ut. Studien konstaterar att denna mångfald kan vara en av anledningarna till att det än så länge inte finns tillräckligt samordnade regler.

Man har också tittat på i vilka länder det finns någon form av ”akutgrupp” och vilken status dess uttalanden har.

Resultaten finns sammanfattade i tabellen här intill.

Göran Tidström kommenterar

FEE:s nyutnämnde president, Göran Tidström, kommenterar rapporten så här:

– Studien har gjorts mot bakgrund av att det inte funnits någon samlad bild av hur ”standard setters” i Europa är organiserade, vilka resurser de har, samt vilka intressenter som tagit ansvaret för att organisera standard settingen.

– Det gäller också hur samspelet mellan det offentliga och den privata sektorn utformats. Vidare har samverkan mellan standard setters i Europa varit begränsad, vilket gjort att Europas röst i den internationella redovisningsdebatten varit svagare än vad som eljest kunde ha varit fallet.

– EUs kommande krav på att alla noterade företag skall tillämpa IAS från 1 januari 2005 och inrättande av ett europeiskt organ som skall godkänna IAS för tillämpning i Europa samt proaktivt påverka den internationella redovisningsdebatten och utvecklingen av IAS gör att det bästa från europeisk normgivning nu måste samordnas, betonar han. Detta kan bara göras om man har god förståelse om hur nuläget ser ut i de olika EU-länderna.

Bara England har tillräckliga resurser

Enligt Göran Tidström visar studien också att det egentligen bara är en normgivare i Europa, nämligen engelska ASB, som har finansiella och personella resurser för att ge mer substantiella bidrag till det internationella utvecklingsarbetet. För att övriga standard setters skall få slagkraft krävs att de samordnar sina resurser.

Rapporten i sin helhet kan laddas ned från FEE:s hemsida.

Bengt Holmquist

FEE:s sammanställning med fotnoter:

Normgivare

Akutgrupp

Privat

Statlig

Ja

Nej

Danmark

Belgien

Finland

Belgien

Holland

Finland

Frankrike

Danmark

Italien

Frankrike

Italien

Holland

Norge

Luxemburg1

Portugal

Luxemburg

Schweiz

Portugal

Schweiz

Norge

Slovenien

Rumänien

Slovenien

Rumänien

Sverige2

Spanien

Sverige

Spanien

Tyskland

Sverige2

Tjeckien

Tyskland

UK/Irland

Tjeckien4

UK/Irland

Ungern

Österrike

Ungern

Österrike

Standards kungörs av regeringen, organet består bara av statstjänstemän.

Sverige har två normgivare

Sverige har två normgivare

Normgivning endast för finanssektorn, organet består bara av statstjänstemän.