Innehåll

Balans nr 1 2001>

Chefredaktören: Det är mycket nu

Under hösten har balans fått en hel del nya prenumeranter. Ni kommer både från företag i det privata näringslivet och från den kommunala sektorn och ni har mött en tidning som håller på att skaffa sig en ny och lite lättare kostym.

I det här numret möter ni kanske lite mer av den Balans som har plats att redovisa sådant som mest passerar som notiser i affärstidningar och dagspress; en ordentlig genomgång av det nya förslaget till aktiebolagslag, t.ex. Inte sådant som blir citerat i tv samma kväll eller skapar köer utanför tidningskioskerna, men sådant som är så nyttigt att ha tillgång till.

Balans är alltså en specialtidning och ska så förbli, även om vi vandrar vidare på den väg som redaktionskommittén skisserat och som jag beskrev i september: kortare artiklar, snabbare debatt, ljusare layout. Och en av våra huvuduppgifter är naturligtvis att beskriva och diskutera revision.

Samtidigt som detta skrives revideras f.ö. Balans. Jag åker upp och ned i hissen mellan i stort sett varje mening för att lämna uppgifter och siffror till den förträfflige revisor från Tidningsstatistik som är här för att certifiera vår upplaga. Den processen sammanfaller nämligen med vår deadline för detta nummer. I sådana stunder måste man även som redaktör för den här tidningen anstränga sig en smula för rätt uppskatta företeelsen revision.

Revision kan se ut på många sätt, förstår jag. Ett av de ovanligare framtonar i ett färskt förhandsbesked från Revisorsnämnden. Ett revisionsbolag undrar om man kan hyra ut en del av lokalerna till en advokatbyrå och även tillhandahålla en del tjänster. Det går bra under vissa förutsättningar, men, skriver RN, ”det bör i sammanhanget noteras att såväl den angivna lokalgemenskapen – även om ingången till lokalen inte är gemensam – som det angivna administrativa samarbetet kan komma att medföra att revisionsbolaget och advokatbyrån anses som ett revisionsorgan.

Detta har väl inte riktigt framgått av de många Balansartiklar som behandlat frågan om advokaters och revisorers relationer. (Dock kan noteras att Advokatsamfundets ordförande var med om beslutet.) Trots risken för att verka oemottaglig för hypotetiska resonemang väljer jag nog ändå att avslutningsvis citera Ingemar Stenmark: ”Det går inte att förklara för den som inte begriper.”

Bengt Holmquist

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...