Innehåll

Balans nr 10 2001

Inledning

Det samtal som vi för en månad sedan berättade om i denna spalt dominerar det här numret av tidningen.

Inför den nya lagen och den stora utbildningsinsats som krävs, diskuterar man ”Revisorn, oberoendet & analysmodellen”. Och det är många frågor; en som man hela tiden återkommer till är dock den här:

Vem är det som avgör om revisorn är oberoende eller inte? Om näringslivet/kunden är tillfredsställd, hur stor roll spelar det då vad media, allmänhet och myndigheter anser om detta?

I novembernumret talar vi också med FEE-presidenten Göran Tidström om dessa frågor (han kunde tyvärr inte delta i samtalet, eftersom han då var upptagen på annat håll).

I nästa Balans räknar vi också med att presentera nyheter inför årets bokslutsarbete. Och vi har talat med revisorer, advokater och jurister om vem som ska få göra vad – alltså om det som ofta kallas MDP.