Innehåll

Balans nr 10 2001

Noteringar: Ernst & Young överklagar länsrättens dom om konkursförvaltning

Ernst & Young kommer att överklaga det färska utslag där länsrätten fastslår att konkursförvaltning är en verksamhet som är oförenlig med revision på grund av risken för jäv.

Det var ett år sedan som Revisorsnämnden i ett uppmärksammat ärende beslöt att tilldela E & Y den varning som nu prövades i rätten. Två av de jurister som följde med till byrån när man köpte advokatfirman Tisell hade rätt att förvalta konkurser. Men när dessa fortsatte med sådant arbete hos E & Y ingrep alltså RN med en varning.

Den varningen mildras i länsrätten visserligen till en erinran, men det gör ingen skillnad i sak menar Marcus Näslund på E & Y Law:

– Domen tillför ingenting. Länsrätten har tydligen inte fört några andra resonemang utöver vad RN redan sagt, säger han till Balans.

– Vi kommer naturligtvis att gå vidare och överklaga det här. Det är en lång bit kvar innan det här ärendet är slutligen avgjort.

Bengt Holmquist