Innehåll

Balans nr 10 2001

Noteringar: ”IASB måste lyssna mera till Europa”

Karel van Hulle, EU-kommissionens ansvarige för redovisningsfrågor, uppmanade vid en konferens nyligen den internationella normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) att ta större hänsyn till Europa, berättar den engelska tidskriften Accountancy Age.

– Europa är trots allt dess största kund, sa van Hulle. IASB kommer att överleva om det blir bra i Europa. Om inte kan det betyda slutet för organisationen och betyda att USA skulle kunna använda sina GAAP som internationellt regelverk.

Den internationella organisationen för tillsynsmyndigheterna, IOSCO, har understött globala standarder för international användning. SEC, den amerikanska tillsynsmyndigheten, har däremot inte gjort det, vilket van Hulle noterade:

– SEC måste lära sig att det finns ett liv efter US GAAP.

Geoffrey Whittington som talade för IASB svarade:

– Det är en balansgång. När Karel är nöjd är SEC, Japan och Australien missnöjda. Vi måste se till hela världen.

Bengt Holmquist