Innehåll

Balans nr 10 2001

Europa-frågor: Känn, titta och luta!

De nya eurosedlarna har nu visats upp för omvärlden. Informationen om utformningen av de sju eurosedlarna har varit knapphändig fram till Europeiska Centralbankens (ECB) presskonferens den 30 augusti. Anledningen har varit att man varit rädd för ligor som förfalskar sedlar och man har därför in i det längsta väntat med att berätta om alla säkerhetsdetaljer. Vid introduktionen av de nya sedlarna den 1 januari 2002 är det oerhört viktigt att allmänheten kan lita på att de nya sedlarna är äkta. Sedlarna tillverkas enligt internationella säkerhetsnormer och innehåller sammanlagt 90 säkerhetsdetaljer, bl.a. koppartryck, hologram, vattenmärke, säkerhetstrådar, färgskiftande tryckfärg och pärlemorfärgade band. För att allmänheten ska kunna se skillnad på en falsk och äkta sedel rekommenderar ECB tre enkla prov: KÄNN, TITTA och LUTA.

Vad detta innebär kommer 300 miljoner européer att bli varse under de kommande månaderna i form av informationskampanjer i press och TV inom och utanför eurozonen.

ECB:s chef, Wim Duisenberg, klargjorde under presskonferensen ”Nyckeln till ett lyckat införande av eurosedlarna och mynten den 1 januari 2002 kan sammanfattas med ett enda ord – förtroende. Allmänheten kan vara säker på att eurosedlarna med så många säkerhetsdetaljer är bland de säkraste i världen.

Det är inte bara den gemensamma valutan som kommer att förfalskas. Även valutor som franska franc och andra euroländers valutor lockar bedragare. Syftet är framför allt att växla in de förfalskade nationella valutorna mot euron. Redan under första halvåret i år har exempelvis antalet uppdagade förfalskade tyska sedlar fördubblats jämfört med samma period i fjol. Italien antas idag ha den största mängden falska sedlar i omlopp. För att stoppa bedragarna har den italienska polisen tagit fram en detaljerad plan.

De närmaste månaderna ska 50 miljarder mynt och närmare 15 miljarder eurosedlar flyttas från säkra bankvalv till banker, postkontor, detaljhandeln m.m. Totalt kommer sedlar och mynt till ett värde av 500 miljarder euro att rulla omkring på de europeiska vägarna. Dessutom ska de gamla sedlarna samlas in. Rädslan för att rånarligor ska ta tillfället i akt är stor. I Frankrike ska 30 000 poliser övervaka de franska transporterna, som innehåller ett sammanlagt värde av 980 miljarder sek. Trots extra bevakning så går det inte att skydda sig mot allt. Redan nu har en värdetransport rånats i Tyskland.

Trots att sedlarna nu är kända kommer de inte att finnas tillgängliga förrän den 1 januari. I de flesta länderna kommer sedlarna att distribueras till bankerna fr.o.m. september och till detaljhandeln i december. Dessa har dock blivit uppmanade att inte öppna sedelpaketen förrän vid årsskiftet. Detaljhandeln har kritiserat ECB för att de nya sedlarna blir tillgängliga alltför sent. En tung börda kommer att ligga på detaljhandeln, där en stor del av allmänheten kommer att komma i kontakt med de nya sedlarna och mynten för första gången. En stor finsk livsmedelskedja leder en kampanj för att få tillgång till sedlarna i förväg för träning av personalen, men än så länge har centralbanken vägrat att gå företagen till mötes.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.