Innehåll

Balans nr 11 2001

Noteringar: Revisorers problem med företagsvärv genom apport gav pris för bästa artikel

Juryn i den årliga tävlingen om Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans beslutade vid sitt sammanträde måndagen 22 oktober att tilldela auktor revisor Stefan Engström årets pris.

Han får utmärkelsen för sin artikel Företagsförvärv genom apport i ”den nya ekonomin” skapar problem – inte bara för revisorer i nummer 4/2001.

Juryns motivering lyder:

Stefan Engström gör en systematisk och saklig analys av ett för revisorer och övriga bolagsorgan centralt och aktuellt ämne. De frågeställningar som både direkt och indirekt förs fram i hans artikel förtjänar en fortsatt debatt.

I juryn ingick Bertil Edlund från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, FARs ordförande Mats Fredricson, Hans Edenhammar, tidigare chef för avdelningen Notering och övervakning om Stockholmbörsen och professor Lars Östman. Redovisningsrådets ordförande, direktör Lars Ohlsson-Leijon var förhindrad att närvara vid årets sammanträde.

I samband med sammanträdet avgick Bertil Edlund ur juryn, där han ersätts som ordförande av Göran Tidström.

– Jag blev mycket glad och överraskad över att ha skrivit den artikel i Balans som fick priset år 2000/01, säger Stefan Engström

– Artikeln kom till som en följd av att jag själv, under år 2000, alltmer förvånades över de höga köpeskillingar som betalades vid företagsförvärv och insåg att om denna utveckling fortsatte, så skulle det kunna få stora konsekvenser för svenskt näringsliv. Jag fann också själv i några fall att de underlag som företagen tagit fram inför ett förvärv var bristfälliga och ville med artikeln uppmärksamma styrelser och revisorer att ta lagstiftningen på allvar, framförallt vid förvärv av företag som finansieras genom apportemission.

Stefan Engström, som medarbetat i Balans med ett 10-tal artiklar, arbetade tidigare i den egna byrån Auditor i Farsta, men är sedan några månader verksam i Sonora Revision & Konsult, i Stockholm.

Prischecken (som i år är på 20 000 kronor) och diplom överlämnas traditionsenligt vid middagen på FAR-dagen – i år den 23 november på Grand i Stockholm.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson och Inge Wennberg