Balans nr 11 2001

Nyheter inför bokslutet 2001: Allmänna råd avseende tidigare rekommendationer från Redovisningsrådet

BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager

Små, medelstora och stora företag, enligt BFNs definition se ovan, ska i huvudsak följa Redovisningsrådets rekommendation Redovisning av varulager (RR 2). Det finns dock vissa särskilda regler som berör dessa företag. Bland annat vid bestämning av anskaffningsvärde för egentillverkade varor behöver inte lagerhållningskostnader under produktionsprocessen eller ränta under lagringstiden inräknas i anskaffningsvärdet. Lagringskostnaderna och ränta under lagringstiden behöver inte heller dras ifrån vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet.

Vid bestämning av anskaffningsvärde för köpta varor anger inte BFN, till skillnad från RR 2, att avdrag ska göras för den del av inköpspriset som är att betrakta som kompensation för onormalt lång erhållen räntefri eller lågförräntad kredit. Vidare får vid terminssäkring alltid terminskursen användas vid bestämning av anskaffningsvärdet och detta oavsett längden på terminsavtalet.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för egentillverkade varor utgår BFN i likhet med Redovisningsrådet från att pålägget för indirekta kostnader ska göras utifrån normalt kapacitetsutnyttjande. Till skillnad från Redovisningsrådet anger BFN att när sysselsättningen varit högre än vad som motsvarar normalt kapacitetsutnyttjande behöver små företag inte reducera pålägget till faktisk kostnad om inte redovisningen blir missvisande för företagets resultat och ställning. Stora och medelstora företag ska som huvudregel följa Redovisningsrådets rekommendation i denna fråga men får tillämpa lättnadsregeln för små företag om egentillverkade varor utgör en oväsentlig del av företagets tillgångar.

Detta allmänna råd ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2001 eller senare och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjats tidigare.

BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal

Reglerna är desamma för såväl de små som för de medelstora och stora företagen. BFNAR innebär stora lättnader för de icke-noterade företagen

De största lättnaderna utgörs av att ingen åtskillnad ska göras mellan finansiella och operationella leasingavtal, alla leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationella leasingavtal. Vidare ska leasetagaren endast upplysa om periodens leasingkostnader exkl. hyra för lokaler samt de upplysningar som följer av de allmänna reglerna kring förvaltningsberättelsen.

Detta allmänna råd ska tillämpas på bokslut avseende räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2001 eller senare och får tillämpas på bokslut avseende räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Carina Edlund och Jorma Kyrö

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...