Balans nr 11 2001

Finforum 2001: Europa arbetar proaktivt

Göran Tidström från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, president i den europeiska revisorsorganisationen FEE och ordförande i styrelsen för EFRAG, talade vid Finforum om förändringarna i internationell redovisningspraxis.

Det är nu till 99,99 procent klart att noterade företag i EU ska redovisa enligt IAS. Det finns en färdig Regulation of Application of International Accounting Standards som ska gälla från 1 januari 2005. EU-kommissionen har gjort sitt, medlemsländerna är i princip färdiga, reglerna behandlas i Europaparlamentets utskott den här månaden och ett definitivt beslut är att vänta i början på nästa år. En sådan här regulation är direktverkande lag i alla medlemsstater.

– Vi har också lyckats med att etablera den struktur i Europa som ska godkänna International Accounting Standards innan de får användas, säger Göran Tidström. Tanken är att Europa ska arbeta proaktivt innan det kommer nya rekommendationer från IASB.

Total uppslutning

Godkännandet av nya rekommendationer sker på två nivåer. Den ena är politisk. Alla medlemsstater ska vara med och sätta dit sin ”godkännandestämpel”. Men så finns det också ett slags europeiskt redovisningsråd, det vill säga EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group.

– Gruppen har total uppslutning från det europeiska näringslivet. Vi sätter inga egna standarder men arbetar aktivt inför kommande standarder. Vi har fått gehör för en slags självreglering – det är det privata näringslivet som ska påverka utvecklingen av redovisningsstandarder. EFRAG ska också arbeta för att skapa balans gentemot amerikanska FASB. Vi är redan i färd med att etablera de transatlantiska kontakterna.

För Europa handlar det också om att kunna påverka International Accounting Standards Board som utfärdar International Accounting Standards (som för resten nu döps om till International Financial Reporting Standards, IFRS ...)

– Vi ska ju veta att IASB är uppbyggt efter amerikansk modell med fjorton edsvurna och utomordentligt kompetenta män och kvinnor som har en otrolig makt. Fem av dem är amerikaner och så finns det representanter för Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, England, Tyskland och Frankrike. Så ser balansen ut där.

En kraftsamling

Inflytande kan också ha med pengar att göra. Amerikanska FASB har cirka 100 miljoner kronor att röra sig med, nya IASB något mindre, EFRAG omkring 30 miljoner (och svenska Redovisningsrådet 7–8 miljoner).

– Det är en stor uppgift att samordna arbetet mellan Europa och övriga världen, säger Göran Tidström. När IASC omorganiserades var det ingen som betraktade Europa som en enhet när det gällde redovisningsstandarder. Därför passade EU-kommissionens beslut att bli IASBs främsta kund inte riktigt in i bilden. Ingen annanstans i världen har man med samma kraft som i Europa sagt att det ska vara lag att tillämpa det som den privaträttsliga organisationen IASB arbetar utifrån.

Inge Wennberg