Balans nr 11 2001

Finforum 2001: Hur ser prognoserna ut?

Ungefär tre företag av fyra gör under egen rubrik i delårsrapporten uttalanden om framtiden, berättade Peter Malmqvist, Aragon, när han talade om prognoser i delårsrapporteringen. Peter Malmqvist menar inte att var och en av alla dessa prognoser i slutänden ger någon särskilt bra vägledning. Men han vill inte hacka på detaljer i de prognoser som görs. Han hackar helst på de företag som inte säger något alls. De ska veta att de ligger efter sina konkurrenter.

De mindre och medelstora företagen är bättre än många av de stora på att sätta in framtidsuttalanden under egen rubrik i delårsrapporten.

De flesta uttalanden är kortfattade. Tre fjärdedelar av prognoserna är på mindre än fem vanliga A4-rader. Men uttalanden behöver inte vara jättelånga:

– På tio rader kan det gå in en riktigt fullödig prognos, säger Peter Malmqvist.

Han har också noterat att andelen prognoser ökar under räkenskapsåret.

Få vågar använda siffror

Men hur ser prognoserna ut? Står det rakt ut att ”Resultatet före skatt väntas bli 500–520 miljoner kronor”? Nej, det är bara några få modiga som gör så.

– Jag tror att många av de problem som företagen drabbas av i samband med prognoser beror på att de inte skriver så, säger Peter Malmqvist.

Det vanligaste är att säga att resultatet väntas bli bättre, sämre eller i nivå med resultatet från föregående år. Att formulera sig i relation till föregående år kan göra informationen ganska rörig med tanke på reavinster, omstruktureringar, strukturkostnader, nedskrivningar etc. Skriver man i stället ett sifferintervall (och specificerar större kända störningsposter) slipper man dessa problem.

– Blir man börsvinnare genom att lämna bra prognosinformation? Nej, svarar Peter Malmqvist, men man får många kamrater bland analytiker, journalister och kanske också småsparare. Och man får – även om jag inte kan bevisa det – en stabilare aktiekurs.

– Det handlar om att vägleda placerarna så att de inte blir överraskade. Eventuella överraskningar ska hela tiden komma i små portioner.

Årets överraskning

Årets stora positiva överraskning för Peter Malmqvist är Ericsson (som i och för sig inte lämnade någon prognos alls i rapporten för andra kvartalet):

– När jag läser prognosavsnittet i den senaste rapporten känner jag att nu har de greppet. Det är inte längre alle man till pumparna för att ösa båten. Nu är det några som kommer upp på bryggan för att navigera. Nu formulerade sig inte heller Ericsson i kronor och ören. Men de lämnade prognos för fjärde kvartalet och ett uttalande för 2002. Det var en hel A4-sida där man talade om vad man såg. Där fanns ingen ”dålig visibilitet”. Det var rakt och imponerande.

Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...