I redaktionsrutan här till vänster anger vi den här gången prenumerationspriserna exklusive moms. Det beror på att detta skrives i avvaktan på riksdagens behandling av förslaget om sänkt bokmoms fr.o.m. 1 januari 2002. Även tidskrifterna ska enligt förslaget få sex procents moms.

Men frågan är inte helt okontroversiell, ett par partier (c och kd) har haft reservationer i utskottet och vi vill inte gå händelserna i förväg. Priserna är alltså våra vanliga; efter momssänkningen kommer Balans med moms att kosta 530 kronor för helår och 899 kronor (det låter som ett lockpris på något elektroniskt!) för två år.

Nu något helt annat och kanske intressantare: Det har varit årsstämma i FAR och efter valen sitter nu representanter för de s.k. nya grupperna i FARs styrelse och andra organ. Så världen är sig inte längre riktigt lik.

Så önskar vi läsarna en god helg och hoppas på några stilla stunder före bokslutsjäktet.