Innehåll

Balans nr 12 2001

Noteringar: Debatt om MDP på Juriststämman – ”Om inte revisorerna värnar sitt oberoende måste någon annan göra det”

Vid årets juriststämma på Älvsjömässan i Stockholm handlade en av paneldebatterna MDP (Multidisciplinary practices) på revisionsbyråer. Ett ämne Balans hade som tema i förra numret.

Inte heller i denna debatt (arrangerad av PointLex) lyckades man komma fram till samsyn i frågan om flerkompetensbyråer och advokattiteln.

Rubriken löd ”Kan bara advokater vara oberoende? Revisionsbyråernas jurister mot advokaterna i årets debatt!”. Under ledning av Erik Blix skulle juristerna Lars Isacsson från KPMG och Claes Sjölin från Ernst & Young tala ut med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och advokat Lars Wenne från Hamilton & Co (tidigare ordförande i konkursförvaltarnas förening).

Sjölin inledde med att betona att ingen kan vara oberoende, men att alla ska sträva efter att vara opartiska. För sin del såg han bara möjligheter i nya konstellationer.

Lars Wenne såg däremot problem när revisionsbyrån både ger råd och granskar, dessutom i ett högt tempo.

– Då kan oberoendet ifrågasättas, sa han. Det här kan vara en fara för marknaden.

Anne Ramberg menade att det var stor skillnad på en opartisk revisor och en oberoende advokat med lagstadgad tystnadsplikt. Hon tyckte inte att Claes Sjölin visade tillräcklig insikt på den punkten.

Lars Isacsson tyckte att man debatterade flera olika frågor samtidigt.

– Revisorns roll som rådgivare är gammal, sa han.

Man kom sedan in på EU och det holländska pilotfall i ärendet som ännu inte avgjorts. Där gjorde professor Hans Stenberg ett inlägg där det framgick att det kan finnas en konflikt mellan etiska regler och marknaden. Men han påpekade också skråregler inte får tas till intäkt för att slippa lagar om konkurrensbegränsning.

Sedan menade Anne Ramberg att det inte handlade om ifall revisionsbyrån var sämre, bättre eller billigare.

– Det här handlar om oberoende och klientskydd.

När man sedan mot slutet kom in på revisorslagen och analysmodellen höjde advokatsamfundets förra ordförande Elisabet Fura-Sandström debattemperaturen:

– Jag som sitter i Revisorsnämnden är kritisk mot analysmodellen. Jag är oroad över oberoendet.

– Det är intressant att just revisorernas oberoende blivit en stor fråga för advokaterna just nu när det kommer in fler affärsjurister på revisionsbyråerna, sa Lars Isacsson. Det här en internationell utveckling. Vi kan inte blunda och hoppas på egna regler.

Sedan ville Elisabet Fura-Sandström ”hyfsa debatten”:

– Om inte revisorerna värnar sitt oberoende måste någon annan göra det. Då är det bra att advokaterna tar den rollen för att stödja klienterna.

Bengt Holmquist