Innehåll

Balans nr 12 2001

Noteringar: Debatt om MDP på Juriststämman – ”Om inte revisorerna värnar sitt oberoende måste någon annan göra det”

Vid årets juriststämma på Älvsjömässan i Stockholm handlade en av paneldebatterna MDP (Multidisciplinary practices) på revisionsbyråer. Ett ämne Balans hade som tema i förra numret.

Inte heller i denna debatt (arrangerad av PointLex) lyckades man komma fram till samsyn i frågan om flerkompetensbyråer och advokattiteln.

Rubriken löd ”Kan bara advokater vara oberoende? Revisionsbyråernas jurister mot advokaterna i årets debatt!”. Under ledning av Erik Blix skulle juristerna Lars Isacsson från KPMG och Claes Sjölin från Ernst & Young tala ut med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och advokat Lars Wenne från Hamilton & Co (tidigare ordförande i konkursförvaltarnas förening).

Sjölin inledde med att betona att ingen kan vara oberoende, men att alla ska sträva efter att vara opartiska. För sin del såg han bara möjligheter i nya konstellationer.

Lars Wenne såg däremot problem när revisionsbyrån både ger råd och granskar, dessutom i ett högt tempo.

– Då kan oberoendet ifrågasättas, sa han. Det här kan vara en fara för marknaden.

Anne Ramberg menade att det var stor skillnad på en opartisk revisor och en oberoende advokat med lagstadgad tystnadsplikt. Hon tyckte inte att Claes Sjölin visade tillräcklig insikt på den punkten.

Lars Isacsson tyckte att man debatterade flera olika frågor samtidigt.

– Revisorns roll som rådgivare är gammal, sa han.

Man kom sedan in på EU och det holländska pilotfall i ärendet som ännu inte avgjorts. Där gjorde professor Hans Stenberg ett inlägg där det framgick att det kan finnas en konflikt mellan etiska regler och marknaden. Men han påpekade också skråregler inte får tas till intäkt för att slippa lagar om konkurrensbegränsning.

Sedan menade Anne Ramberg att det inte handlade om ifall revisionsbyrån var sämre, bättre eller billigare.

– Det här handlar om oberoende och klientskydd.

När man sedan mot slutet kom in på revisorslagen och analysmodellen höjde advokatsamfundets förra ordförande Elisabet Fura-Sandström debattemperaturen:

– Jag som sitter i Revisorsnämnden är kritisk mot analysmodellen. Jag är oroad över oberoendet.

– Det är intressant att just revisorernas oberoende blivit en stor fråga för advokaterna just nu när det kommer in fler affärsjurister på revisionsbyråerna, sa Lars Isacsson. Det här en internationell utveckling. Vi kan inte blunda och hoppas på egna regler.

Sedan ville Elisabet Fura-Sandström ”hyfsa debatten”:

– Om inte revisorerna värnar sitt oberoende måste någon annan göra det. Då är det bra att advokaterna tar den rollen för att stödja klienterna.

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...