Innehåll

Balans nr 12 2001

Kvalitetskontroll: Nya regler för FARs kvalitetskontroll?

Ledamöter i FAR ska vart femte år kunna visa att de tillhör (eller under en lång tid av perioden tillhört) en kvalitetskontrollerad byrå. Den 28 februari 2002 är det slut på den första femårsperioden i kvalitetskontrollens historia. De många byråer som i det längsta väntat med kontrollen riskerar – föga avundsvärt – att drabbas av den mitt i vårvinterns värsta revisionsbrådska.

När detta skrives har kontrollerna bara resulterat i någon enstaka oren kontrollberättelse. I ett antal fall har processen avbrutits. Det beror i regel på att kontrollanten funnit brister. Då kan kontrollen återupptas när bristerna rättats till. Eller också ger byrån upp försöken att klara kvalitetskraven och revisorerna lämnar FAR.

Reglerna för kvalitetskontrollen kan komma att ändras. EU-kommissionen har synpunkter.

Av praktiska skäl blir det troligen också så att det blir kvalitetsnämnden och inte byråerna som bestämmer tidpunkten för framtida kontroller, uppger kvalitetsnämndens ordförande Bo Ribers.

En del upptäckta brister kan förefalla förvånande. Kontrollanten Jan Peter Svedin har sett revisionsbyråer som saknar riskanalys och alltså inte kan vaska fram väsentligheterna vid revisionen. Det förekommer uppdrag med otillåtna kombinationer av löpande bokföring och revision. Det kan saknas dokumentation. Vidareutbildningen kan släpa efter. Rapporteringen, både inom revisionsteamet och till klienten, kan vara bristfällig.

Läs också om mötet mellan kontrollant och kontrollerad byrå. Christer Cederblad berättar om hur han gjorde hos Yngve Lindells Revisionsbyrå i Helsingborg. Och delägarna hos Lindells berättar om hur de upplevde kontrollen.

Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...