Innehåll

Balans nr 12 2001

Kvalitetskontroll: Nya regler för FARs kvalitetskontroll?

Ledamöter i FAR ska vart femte år kunna visa att de tillhör (eller under en lång tid av perioden tillhört) en kvalitetskontrollerad byrå. Den 28 februari 2002 är det slut på den första femårsperioden i kvalitetskontrollens historia. De många byråer som i det längsta väntat med kontrollen riskerar – föga avundsvärt – att drabbas av den mitt i vårvinterns värsta revisionsbrådska.

När detta skrives har kontrollerna bara resulterat i någon enstaka oren kontrollberättelse. I ett antal fall har processen avbrutits. Det beror i regel på att kontrollanten funnit brister. Då kan kontrollen återupptas när bristerna rättats till. Eller också ger byrån upp försöken att klara kvalitetskraven och revisorerna lämnar FAR.

Reglerna för kvalitetskontrollen kan komma att ändras. EU-kommissionen har synpunkter.

Av praktiska skäl blir det troligen också så att det blir kvalitetsnämnden och inte byråerna som bestämmer tidpunkten för framtida kontroller, uppger kvalitetsnämndens ordförande Bo Ribers.

En del upptäckta brister kan förefalla förvånande. Kontrollanten Jan Peter Svedin har sett revisionsbyråer som saknar riskanalys och alltså inte kan vaska fram väsentligheterna vid revisionen. Det förekommer uppdrag med otillåtna kombinationer av löpande bokföring och revision. Det kan saknas dokumentation. Vidareutbildningen kan släpa efter. Rapporteringen, både inom revisionsteamet och till klienten, kan vara bristfällig.

Läs också om mötet mellan kontrollant och kontrollerad byrå. Christer Cederblad berättar om hur han gjorde hos Yngve Lindells Revisionsbyrå i Helsingborg. Och delägarna hos Lindells berättar om hur de upplevde kontrollen.

Inge Wennberg