Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001

Årets FAR-dagsgeneral, föreningens vice ordförande Anders Malmeby hälsade välkommen till FAR-dagen på Sheraton Stockholm den 23 november. Omkring 170 personer var anmälda till årets evenemang.

– Det är trevligt att se den välfyllda lokalen, sa Malmeby som sedan presenterade dagens program med rapporter (från flera ovanligt hårt arbetande FAR-kommittéer). och diskussioner.

– Mycket händer i vår omvärld, sa han. Globaliseringen går inte att hejda. Oavsett de politiska strukturerna känner marknaden och företagen inga nationsgränser.

Det här betyder stora mängder av nya direktiv, harmonisering, teknisk utveckling, avregleringar och krav på transparens.

– Samtidigt har ju det internationella samfundets sårbarhet demonstrerats på ett tydligt och brutalt sätt under hösten.

Kapitalmarknadens krav på tydlighet och samordning inom redovisning och revision fortsätter att ge revisionsbyråbranschen stora utmaningar och stora möjligheter.

– Det är viktigt att vi lever upp till det, sa Malmeby. Om vi inte kan visa vår kompetens och vårt oberoende sjunker vår trovärdighet och därmed vårt värde för företagen.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...