Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001

Årets FAR-dagsgeneral, föreningens vice ordförande Anders Malmeby hälsade välkommen till FAR-dagen på Sheraton Stockholm den 23 november. Omkring 170 personer var anmälda till årets evenemang.

– Det är trevligt att se den välfyllda lokalen, sa Malmeby som sedan presenterade dagens program med rapporter (från flera ovanligt hårt arbetande FAR-kommittéer). och diskussioner.

– Mycket händer i vår omvärld, sa han. Globaliseringen går inte att hejda. Oavsett de politiska strukturerna känner marknaden och företagen inga nationsgränser.

Det här betyder stora mängder av nya direktiv, harmonisering, teknisk utveckling, avregleringar och krav på transparens.

– Samtidigt har ju det internationella samfundets sårbarhet demonstrerats på ett tydligt och brutalt sätt under hösten.

Kapitalmarknadens krav på tydlighet och samordning inom redovisning och revision fortsätter att ge revisionsbyråbranschen stora utmaningar och stora möjligheter.

– Det är viktigt att vi lever upp till det, sa Malmeby. Om vi inte kan visa vår kompetens och vårt oberoende sjunker vår trovärdighet och därmed vårt värde för företagen.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson