Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001: Nya IASB har ett digert program framför sig

Det är idag viktigare än tidigare att vi i Sverige arbetar direkt mot IASB, påpekade Carl-Eric Bohlin som är ordförande i FARs redovisningskommitté och som på FAR-dagen redogjorde för normgivningen på redovisningsområdet.

Han berättade om den tänkta strukturen och organisationen kring nya IASB (International Accounting Standards Board), IASC:s efterträdare. De två första rekommendationerna från nya IASB handlade om koncernredovisning och goodwill och motsvarade i stort sett de amerikanska reglerna. Carl-Eric Bohlin poängterade det viktiga i harmonisering.

IASB har ett stort arbetsprogram framför sig, där bl.a. ”Business combinations” är ett jätteprojekt.

Han redogjorde också för vad som hänt i Europa på redovisningsområdet.

– Från den 1 januari 2005 kommer ifrs (International Financial Reporting Standards) att gälla. Beslutet är ännu ej tagit i parlamentet, men förhoppningsvis kommer det snart. Dessutom är EFRAG etablerat.

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) är den grupp av redovisningsexperter som skall ge råd till EU-kommissionen när det gäller implementeringen av IASBs rekommendationer. Ordförande i EFRAG:s styrelse är Göran Tidström.

Carl-Eric Bohlin berättade också om det ”nya” Redovisningsrådet. Det är tänkt att Redovisningsrådet i framtiden ska ha synpunkter på IAS-arbetet, vilket nu ligger på FARs redovisningskommitté, man ska också samordna svenska intressenters talan, främja utvecklingen av god redovisningssed för aktiemarknadsbolag och leda och initiera former för debatt på området. Akutgruppen ska finnas kvar och man talar om en panel för redovisningsövervakning. Dessutom diskuteras ett övertagande av börsens årliga genomgång av årsredovisningar.

– När det gäller panelen för redovisningsövervakning är det en liknande den som finns i UK. Här är det viktigt att näringslivet för en stark roll.

Pågående projekt i Redovisningsrådet är bl.a. Ersättningar till anställda (IAS 19), Förvaltningsfastigheter (IAS 40), Finansiella instrument: Klassificering och upplysningar (IAS 32) och Händelser efter balansdagen (IAS 10). Utkast till nya rekommendationer finns också angående IAS 14 Rapportering av rörelsegrenar och IAS 20 Rapportering av statligt stöd.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...