Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001: Utbildningskommittén

Vi arbetar för att säkerställa att alla i branschen har tillgång till bra utbildning och då främst genom IREV, sa Hans Andersson som är ordförande i FARs utbildningskommitté.

Han berättade att kommittén inte bara tittar i IREVs utbildningskatalog utan går ett steg längre och engagerar sig och är kreativa vad gäller innehåll i och förslag till nya kurser.

– Vi i kommittén tittade på och blev förvånade över hur likartad grundutbildningen var på de stora byråerna och på IREV.

Slutsatsen är därmed att grundutbildningen är väl tillgodosedd. Och nu kommer utbildningskommittén i stället att fokusera på vidareutbildningen.

Utbildningskommittén har även tittat på Revisorsnämndens revisorsexamen och högre revisorsexamen.

– Det går ännu inte att dra några slutsatser därifrån, eftersom tentanderna har varit så få. Men nästa vecka (nr 48) kommer 73 personer att göra provet för revisorsexamen och 7 av dessa går vidare och gör provet för högre revisors-examen nästa dag plus ytterligare 2 som tidigare har gjort revisorsexamen. När dessa prov är rättade går det för första gången att göra en utvärdering, menade Hans Andersson.

Hans Andersson pekade också på ett känt problem: nämligen hur högskolepoängen ska vara fördelade och revisorsnämnden tolkning.

– Det har skett en förbättring i år vad gäller de 60 poängen i företagsekonomi, men nu måste vi ta tag i problemen kring poängen i handelsrätt.

– Det viktigaste är vad man arbetar med, inte vilka kurser man gått, avslutade Hans Andersson.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...