Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001: Utbildningskommittén

Vi arbetar för att säkerställa att alla i branschen har tillgång till bra utbildning och då främst genom IREV, sa Hans Andersson som är ordförande i FARs utbildningskommitté.

Han berättade att kommittén inte bara tittar i IREVs utbildningskatalog utan går ett steg längre och engagerar sig och är kreativa vad gäller innehåll i och förslag till nya kurser.

– Vi i kommittén tittade på och blev förvånade över hur likartad grundutbildningen var på de stora byråerna och på IREV.

Slutsatsen är därmed att grundutbildningen är väl tillgodosedd. Och nu kommer utbildningskommittén i stället att fokusera på vidareutbildningen.

Utbildningskommittén har även tittat på Revisorsnämndens revisorsexamen och högre revisorsexamen.

– Det går ännu inte att dra några slutsatser därifrån, eftersom tentanderna har varit så få. Men nästa vecka (nr 48) kommer 73 personer att göra provet för revisorsexamen och 7 av dessa går vidare och gör provet för högre revisors-examen nästa dag plus ytterligare 2 som tidigare har gjort revisorsexamen. När dessa prov är rättade går det för första gången att göra en utvärdering, menade Hans Andersson.

Hans Andersson pekade också på ett känt problem: nämligen hur högskolepoängen ska vara fördelade och revisorsnämnden tolkning.

– Det har skett en förbättring i år vad gäller de 60 poängen i företagsekonomi, men nu måste vi ta tag i problemen kring poängen i handelsrätt.

– Det viktigaste är vad man arbetar med, inte vilka kurser man gått, avslutade Hans Andersson.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson