Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001: ”Ska informationen vara trovärdig? Den ska väl vara korrekt?”

Finansinspektionens generaldirektör Claes Norgren inledde eftermiddagen med vad han kallade ”relativt ambitiös genomgång” i sitt ämne. Rubriken var ”Kapitalmarknadens behov av trovärdig information” och han berättade att den formuleringen kommenterats av andra på FI:

– Ska den vara trovärdig? Den ska väl vara korrekt?

Norgren drog parallellen till Raskenstam (”han var väl trovärdig, men knappast korrekt”) innan han fortsatte.

– Perspektivet är ofta kapitalmarknadens, sa han. Men eftersom över hälften av svenskarna sparar i fonder och aktier (inräknat försäkringssparandet) så är det också ett konsumentintresse.

Reglering och tillsyn måste anpassas till den nya verkligheten. Och det är viktigt att den som investerar i information får jämförbar information, korrekta värden och blir någorlunda likställd med övriga aktörer. Ett område (asymmetrisk information) som f.ö. belönades med årets ekonomipris.

Mycket av det han sa handlade om kraven på prospekt, där han menade att det handlade om ett snårigt regelverk och bitvis alltför låga kvalitetskrav.

– De måste fungera som beslutsunderlag för en rimligt kunnig investerare.

Nya EU-regler kan väntas tidigast 2003. Marknaden kan naturligtvis inte lämnas oreglerad fram till dess, men det är heller knappast lönt att skapa ett nytt regelverk för ett par års tid.

Han sammanfattade sin ”detaljerade genomgång” med att tre områden är speciellt viktiga under de kommande åren:

  • Införandet av EU-direktiv kräver en utveckling av den svenska modellen.

  • Det behövs förstärkt granskning av marknad och självreglering.

  • Nya regler för prospekt och uppträdande på marknaden.

Avslutningsvis kommenterade Claes Norgren:

– Det blir en lång resa att omsätta allt det här i praktiken, men det kommer att stärka kapitalmarknaden och dess trovärdighet.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson