Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001: ”Ska informationen vara trovärdig? Den ska väl vara korrekt?”

Finansinspektionens generaldirektör Claes Norgren inledde eftermiddagen med vad han kallade ”relativt ambitiös genomgång” i sitt ämne. Rubriken var ”Kapitalmarknadens behov av trovärdig information” och han berättade att den formuleringen kommenterats av andra på FI:

– Ska den vara trovärdig? Den ska väl vara korrekt?

Norgren drog parallellen till Raskenstam (”han var väl trovärdig, men knappast korrekt”) innan han fortsatte.

– Perspektivet är ofta kapitalmarknadens, sa han. Men eftersom över hälften av svenskarna sparar i fonder och aktier (inräknat försäkringssparandet) så är det också ett konsumentintresse.

Reglering och tillsyn måste anpassas till den nya verkligheten. Och det är viktigt att den som investerar i information får jämförbar information, korrekta värden och blir någorlunda likställd med övriga aktörer. Ett område (asymmetrisk information) som f.ö. belönades med årets ekonomipris.

Mycket av det han sa handlade om kraven på prospekt, där han menade att det handlade om ett snårigt regelverk och bitvis alltför låga kvalitetskrav.

– De måste fungera som beslutsunderlag för en rimligt kunnig investerare.

Nya EU-regler kan väntas tidigast 2003. Marknaden kan naturligtvis inte lämnas oreglerad fram till dess, men det är heller knappast lönt att skapa ett nytt regelverk för ett par års tid.

Han sammanfattade sin ”detaljerade genomgång” med att tre områden är speciellt viktiga under de kommande åren:

  • Införandet av EU-direktiv kräver en utveckling av den svenska modellen.

  • Det behövs förstärkt granskning av marknad och självreglering.

  • Nya regler för prospekt och uppträdande på marknaden.

Avslutningsvis kommenterade Claes Norgren:

– Det blir en lång resa att omsätta allt det här i praktiken, men det kommer att stärka kapitalmarknaden och dess trovärdighet.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...