Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001: Håkan Thörnholm ska implementera RevS i Sverige

Översättningen av ISA är FARs största enskilda projekt genom tiderna. Nu är ISA översatt och i april sammanställdes en remissversion av RevS (Revisionsstandards) i bokform. Just nu arbetar revisionskommittén med hur man ska ställa sig till remissvaren.

Revisionskommittén har fått många positiva kommentarer till initiativet och sitt arbete. Men naturligtvis finns också mer kritiska synpunkter.

Någon tycker exempelvis att det är ”svårt att överblicka helheten”.

– Det är förståligt om man jämför med Revisionsprocessen, menar Åke Danielsson (ordförande i revisionskommittén).

Ett annat remissvar efterfrågar fler svenskanpassningar och tillämpningen vid revisionen av små företag och tycker att ”det är angeläget att standarderna om god revisionssed i Sverige tydligt återspeglar förhållandena i majoriteten av de företag som skall granskas”.

En ny version av RevS bearbetad med hänsyn till remissynpunkterna samt ett antal kompletteringar ska vara klar under första halvåret nästa år. RevS ska behandlas av FARs styrelse i juni 2002.

Men redan nu har FARs styrelse utsett en ”introduktionsimplementeringsgeneral”, nämligen Håkan Thörnholm. Han har bred erfarenhet från branschen och har haft en rad olika förtroendeuppdrag inom FAR.

– Jag har fått en uppdragsspecifikation av styrelsen och hoppas kunna bidra till en lyckad lansering av RevS, sa Håkan Thörnholm på FAR-dagen. Jag har ännu inte hunnit fundera så mycket över lanseringen, men förväntar mig kreativa synpunkter från kollegor.

Håkan Thörnholm kan se att RevS innebär ökade kostnader för byråerna och då särskilt de mindre.

– Men RevS innebär en chans för branschen att attrahera nya krafter.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...