Innehåll

Balans nr 12 2001

Inledning

FARs generalsekreterare beskrev IFAC:s nya struktur, med ett Public Oversight Board som övar tillsyn över såväl Board som Transnational Auditors Committee (TAC). TAC är den verkställande delen av ”Forum of Firms”, vilket är ett samarbete mellan byråerna och IFAC.

Han berättade också om de förslag beträffande omorganisationen av utvecklingen av god revisionssed som den IAPC-arbetsgrupp, där han själv varit sekreterare, tagit fram. (Se Balans nr 8–9/2001.)

– Ändringsförslagen antogs den 15 november på IFAC council i Miami med några få undantag, vilket var en stor framgång, sa Börn Markland.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson