Innehåll

Balans nr 12 2001

Inledning

Lars-Gunnar Larsson, teknisk sekreterare på FAR och sekreterare i FARs revisionskommitté, berättade bl.a. revisionskommitténs arbete med revisionsstandards där navet är ISA 400 som handlar om riskbedömning och intern kontroll.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson