Balans nr 12 2001

FAR:s årsstämma 2001: Ledamöterna får tillbaka nästan fyra miljoner

FAR-stämman beslöt enhälligt att fastställa årsredovisningen, vilket innebär en återbetalning till ledamöterna på 3,9 Mkr (som verkställs i samband med debitering av sekundäravgifterna i mars). Överskottet berodde både på lägre kostnader, att de kommersiella aktiviterna gått bättre än budget och på att avgifterna blivit högre på grund av fler anställda på byråerna.

Margareta Damberg, VD i FAR Förlag redogjorde bl.a. för hur man vårdade sina immateriella tillgångar och berättade även om förlagets nya e-bokhandel. Det under nästa år 20-årsjubilerande IREVs nye VD Öistein Nordengen meddelade bl.a. att man ligger på tredje plats bland de svenska utbildningsföretagen vad gäller omsättning per anställd (3,4 Mkr).

Första valet med nya grupper

Inför årets val (det första där kandidater från de nya grupperna – t.ex. godkända revisorer, jurister och skattekonsulter – i nya FAR var valbara) frågade Ingrid Lindh, Östersund, om valberedningen även beaktat frågor om kön, ort, byråstorlek och ålder. Valberedningens ordförande Caj Nackstad svarade ja på den frågan.

Efter årets stämma ser de olika FAR-organen ut som följer (årets val i kursiv stil):

Styrelsen:

Mats Fredricson, Malmö, ordf.; Anders Malmeby, Stockholm, v. ordf.; Gunnar Abrahamsson, Stockholm (nyval); Dan Brännström, Göteborg; Christer Cederblad, Kristianstad (omval); Peter Clemedtson, Stockholm; Anders Ivdal, Göteborg (omval);

Göran Kjellén, Göteborg (nyval);

Gilbert Larsson, Landskrona (omval); Ulf Nankler, Göteborg; Ulla Nordin Buisman, Stockholm; Claes Sjölin, Göteborg (nyval).

Examensrådet:

Bo Engström, Stockholm, ordf.; Wilhelm Geijer, Stockholm, v.ordf.; Carina Bergman Marcus, Stockholm (nyval); Svante Forsberg, Stockholm; Clas Silfverhielm, Stockholm (nyval); Christine Stålhammar, Malmö (omval); Björn Sundkvist, Stockholm (omval).

Kvalitetsnämnden:

Ordinarie ledamöter:

Bo Ribers, Stockholm, ordf. (omval); Kerstin Andersson, Kristianstad (nyval); Tommy Bergendahl, Stockholm; Einar Björkander, Göteborg; Claes Dahlén, Stockholm (nyval); Göran Ekström, Göteborg (omval); Birgitta Lindén, Stockholm (omval); Christer Nilsson, Stockholm.

Suppleanter:

Klas Alm, Stockholm, Göran Engquist, Stockholm; Agneta Hjorth, Göteborg (omval); Bo Lyngéus, Strängnäs (nyval); Richard Roth, Stockholm; Lennart Sjölin, Malmö (omval); Hans Åkervall, Stockholm (nyval); en vakant.

Disciplinnämnden:

Leif Lindstam, ordf.; Johan Lind, v. ordf.; Hans Andersson, Stockholm; Tommy Cronholm, Stockholm (nyval); Anders Engström, Stockholm (omval); Anders Holm, Stockholm (nyval); Bernth Höglund, Borås (nyval); Gunnar Johansson, Stockholm (nyval); Hans Lindén, Stockholm (omval); Marcus Näslund, Stockholm (nyval).

Revisorer (på ett år):

Ordinarie:

Sören Carlsson, Stockholm (omval); Kerstin Norlin, Stockholm (nyval).

Suppleanter:

Gunvor Eriksson, Stockholm (omval); Ebbe Larsson, Stockholm (nyval).

Valberedning:

Ordinarie:

Caj Nackstad, Stockholm, ordf.(omval); Bertel Enlund, Göteborg; Lars Isacsson, Stockholm (nyval); Jan Kleerup, Stockholm (nyval); Leif Lundfors, Stockholm; Willard Möller, Helsingborg; Kenneth Olsson, Malmö (nyval); Lars Svantemark, Stockholm (nyval); Göran Tidström, Stockholm; en vakant.

Suppleanter:

Inger Birgersson, Stockholm (omval); Cecilia Bjelle, Stockholm (nyval); Lars Hygrell, Stockholm (nyval); Leif Lundqvist, Stockholm (omval); Christer Olander, Linköping; Ingvar Pramhäll, Stockholm; Steve Ribbestam, Stockholm; Thomas Thiel, Stockholm (omval); två vakanta.

Samtliga val var enhälliga.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...