Innehåll

Balans nr 12 2001

Europa-frågor: Att betala lönen i euro

Svenska företag kan, efter överenskommelse med de anställda, välja att betala ut löner i euro, eller annan utländsk valuta. Företaget måste dock även fortsättningsvis redovisa lönebeloppet och skatteavdraget i kontrolluppgiften i kronor till skattemyndigheten.

Ett företag som har sin redovisning i euro bör ha en särskild bokföring där gjorda löneutbetalningar och avdragen skatt anges i kronor, för att tillgodose skattemyndighetens krav. Som omräkningskurs används den kurs som gällde på utbetalningsdagen. Den kursen kan skilja sig från den valutakurs som användes vid förberedelse av lönebeskedet. Differensen kommer dock inte att synas i företagets redovisning, då all redovisning sker i euro. Löntagaren kommer att få ut sin lön i kronor, motsvarande den kurs i euro som gällde på utbetalningsdagen. Vid årets slut får löntagaren i sin kontrolluppgift besked om hur mycket skatt som totalt har betalats i svenska kronor.

Ett exempel:

Månadslönen antas vara 2 000 EUR. Den 15:e i månaden görs beräkningar av löner och skatteavdrag i lönesystemet, och lönebeskeden förbereds.

Skatten skall beräknas i svenska kronor och därför räknas 2 000 EUR om till SEK till dagskursen 8,95 SEK = 17 900 SEK. Enligt skattetabellen blir skatteavdraget 6 008 SEK. På lönebeskedet anges sedan beloppet i euro, 671,28 EUR (6 008 ÷ 8,95) . Efter skatt får den anställde därmed ut 1328,72 EUR.

På löneutbetalningsdagen den 25:e är kursen istället 9,06 SEK. Detta betyder att den uppgift som lämnas i skattedeklarationen blir lön 18 120 SEK (2 000 × 9,06) och skatteavdrag 6 082 SEK (671,28 × 9,06). Det är också dessa belopp som redovisas på kontrolluppgiften i januari året därpå. (Källa: Riksskatteverket)

Lön i euro innebär en valutarisk för löntagaren. Då eurons kurs fluktuerar gentemot den svenska kronan så vet löntagaren inte förrän på utbetalningsdagen hur mycket pengar denne kommer att få i plånboken i slutänden.

Löntagaren kan välja att ha kvar sitt gamla bankkonto eller öppna ett nytt i euro. I båda fallen innebär det att banken konverterar lönesumman och att den i slutänden betalas ut i svenska kronor. En växlingsavgift kommer att tas ut av banken vid konverteringstillfället.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...