Balans nr 2 2001

Europa-frågor: En gemensam koncernvaluta underlättar

Sverige är just nu ordförande i EU och intresset för frågor om Europa, EU och EMU har ökat markant i vårt land. Sveriges ordförandeskap innebär att det är en svensk som är ordförande för de ca 1500 möten som hålls inom EU under första halvåret 2001. Det ger oss en unik chans att få en närmare inblick i EU-arbetet.

Sverige har tre prioriterade områden under sin ordförandeperiod; EUs utvidgning, sysselsättning och miljö. Men många fler områden kommer att behandlas under dessa sex månader. En fråga som står högt på EUs dagordning är färdigställandet av den inre marknaden. Till detta arbete hör bl.a. harmoniseringen av redovisningsregler i Europa och den nya valutan, euron.

Redovisning i euro

Flera svenska storföretag har börjat förbereda sig för att gå över från kronor till euro i sin redovisning, trots att Sverige ännu inte är med i EMU. Det är framför allt svenska företag med dotterbolag inom EMU-zonen som planerar att gå över till redovisning i euro. En gemensam koncernvaluta underlättar arbetet med interna analyser och jämförelser.

För de företag som planerar för ett valutabyte kommer euron successivt bli den valuta som budgetering, prissättning, offertgivning, fakturering, styrning, kontroll samt rapportering sker i. Att Sverige står utanför EMU innebär emellertid att eurons växelkurs inte är fast i förhållande till kronan och därmed kvarstår valutarisken.

Från den 1 januari i år kan aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, försäkringsaktiebolag m.fl. välja att ha sin redovisning i euro istället för i svenska kronor.

För att kunna byta redovisningsvaluta krävs ett beslut om en ändring i bolagsordningen vid en bolagsstämma. I aktiebolag som har sin redovisning i euro ska aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp i bolagsordningen vara bestämda i euro. För byte av aktiekapitalets valuta krävs en ändring av bolagsordningen. Trots en ändring av redovisningsvaluta till euro måste företaget dock fortsätta att deklarera och betala skatt i svenska kronor.

Det är ännu inte så många svenska företag som gått över till euro i sin redovisning. Intresset väntas dock öka nästa år då euron blir den enda lagliga valutan i EMU-länderna. För svenska moderbolag är det viktigt att se till att deras dotterbolag i EMU-zonen har gått över till euro i sin redovisning senast 1 januari 2002. Den erfarenhet som många företag fått som startat sitt konverteringsarbete är att ju längre de kommer, desto fler och mer komplexa redovisningsfrågor dyker upp. Har man då startat konverteringsarbetet i tid kan man se fram emot ett nytt år med nya spännande affärer i stället för böter och uteblivna order.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.