Innehåll

Balans nr 2 2001

ISA-projektet: Kort om projektet – kommande revisionsstandarder i Sverige

För att anpassa de svenska revisionsrekommendationerna till internationell standard beslutade FARs styrelse i juni 1998 att översätta IFAC:s (International Federation of Accountants) revisionsstandarder (International Standards on Auditing, ISA) till svenska. Den nya revisionsberättelsen är för övrigt baserad på ISA 700.

Syftet är att skapa en svensk revisionsstandard som bygger på svensk lag, ISA och svensk tradition. De svenska standarderna kommer därför att bland annat kompletteras med standarder för Förvaltningsrevision.

Den största skillnaden mellan ISA och FARs Revisionsprocessen är att de internationella reglerna är betydligt mer omfattande och tydliggör hur en revisor skall förfara för att följa god revisionssed. Det finns för övrigt en hel del nya begrepp och mer formalia.

Revisionskommittén kommer att i en artikelserie med utgångspunkt från huvudgrupperna i ISA-serien diskutera skillnader i förhållande till Revisionsprocessen och viktiga nyckelbegrepp.

ISA har följande struktur:

100-serien

Övergripande förhållanden

200-serien

Ansvarsförhållanden

300-serien

Planering

400-serien

Intern kontroll

500-serien

Revisionsbevis

600-serien

Användning av andras arbete

700-serien

Revisionens slutsatser och rapportering

800-serien

Speciella områden

900-serien

Närliggande tjänster

IAPS 1005

Uttalande om de särskilda övervägandena vid revision i små företag

De översatta ISA:erna beräknas införas såsom förslag, om FAR så beslutar, under år 2002.

Tidigare artiklar angående FARs ISA-projekt har funnits införda i Balans nummer 3/99, 12/99, 10/2000 och 12/2000.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...