Innehåll

Balans nr 3 2001

Noteringar: FAR om den minskande revisorskåren – Balansen är nog snart återställd

Revisorskåren minskar för fjärde året i rad. Det framgår av den årliga statistik som RN (Revisorsnämnden) presenterar på annan plats i detta nummer av Balans. Det gäller både auktoriserade och godkända revisorer, men det är den senare kategorin som minskat mest.

RN har också i olika sammanhang uttryckt en viss oro för den här utvecklingen.

Vad säger FAR?

– Vi kan konstatera att det för närvarande anställs ganska många nya ute på byråerna, säger generalsekreterare Björn Markland. Man kan man nog hoppas att balansen ska vara återställd relativt snart.

Situationen idag speglar läget i början av 90-talet, då branschen ju tvingades till nedskärningar och försiktighet. Som en följd av det minskade också antalet anställda per auktoriserad revisor ute på byråerna. Det är bl.a. det som nu syns i den aktuella statistiken sju – åtta år senare.

– Det handlar ju officiellt om fem år innan man kan bli auktoriserad, men i praktiken rör det numera sig ofta om något längre tider, påpekar Markland. Det beror bl.a. på de ökade kunskapskontrollerna.

Till det ska naturligtvis också läggas de år det krävs för att ta sin akademiska examen.

Därför är det lätt så att branschen – liksom en del andra områden med långa utbildnings- och kvalifikationstider – kan hamna i otakt med konjunkturerna.

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...