Innehåll

Balans nr 3 2001

Noteringar: FAR får ge synpunkter på statens upphandling

Riksdagens revisorer riktade stark och uppmärksammad kritik mot Näringsdepartementets upphandling av konsulter i Telia-Telenoraffären.

Revisorernas starkt kritiska rapport gick ut på remiss och departementet har vänt sig till FAR och Fondhandlarföreningen för att be dem berätta hur det ska gå till.

Som underlag för dessa frågor ber Näringsdepartementet Er att lämna en beskrivning över vad som allmänt gäller för hur större strukturaffärer genomförs. Beskrivningen bör bland annat behandla frågor om behovet av kvalificerade rådgivartjänster, sekretess och branschpraxis”, skriver man.

Balans återkommer till FARs svar (när detta nummer går i tryck har remisstiden ännu inte utgått).

Bengt Holmquist