Innehåll

Balans nr 3 2001

Språk & ospråk: Innan börsens stängning eller före?

Många av oss fick lära sig att det närmast var förbjudet att skriva en mening som Företagets A-aktie handlades innan börsens stängning till 354 kronor. Före ett substantiv, alltså som preposition, skulle det vara före, inte innan. Denna undervisning var mycket effektiv – regeln sitter fortfarande bergfast hos många – men den byggde på en förenkling. Enligt Svenska Akademiens ordlista är ordet innan inte bara konjunktion utan också adverb och preposition. Det har använts länge i uttryck som innan kvällen och innan jul.

Den som är road av att studera språkbruket i dagspressen kan gå in på Språkbanken, , och söka på ordet innan. Citatet med A-aktien som handlas innan börsens stängning är hämtat från dn 1998, ekonomisidan. Men det går att hitta exempel även från SvD, både på kultursidan och inrikessidan.

Den moderna språkvårdens inställning till detta språkbruk avspeglas väl i ett språkfrågesvar på riksdagens webbplats. På frågan: heter det (Det måste vi göra) före jul eller innan jul? svarar riksdagens språkvårdare att båda numera går bra. Men i myndighetstexter kan man gärna tillämpa den gamla regeln att skriva före jul i sådana meningar, blir rådet. Annars hakar vissa läsare upp sig – helt i onödan.

Det är intressant att se hur språkvårdare har ställt sig i denna fråga under de senaste årtiondena. Ännu år 1973 avrådde Erik Wellander milt men bestämt från att använda innan som preposition där före är ett fullgott uttryck.

Men Bertil Molde svävade inte på målet i sin ”Svenska i dag”: ”Som preposition har ordet [innan] alltid använts liktydigt med ’före’, t.ex. i fall som innan kvällen, innan hösten, innan jul, framför allt före ord som betecknar tidpunkt, årstid, helg osv. Men som preposition kan innan också användas i fall som innan resan, innan hemkomsten, där ordet kan sägas ha ett slags tidsfunktion. Så har ordet använts ända sedan medeltiden .”. Moldes bok kom ut i början av 90-talet, men artiklarna hade publicerats några år tidigare.

Svenska Akademiens grammatik, SAG, från 1999 kan sägas balansera på slak lina i sin lägesbeskrivning: ”Vissa språkvårdare accepterar inte innan som preposition annat än i innan dess och möjligen i konstruktion med substantiv vilka betecknar tidpunkt eller tidrymd som i innan jul, innan kvällen.” Förmodligen är det språkvårdarnas rekommendation att inte störa läsaren i onödan som man syftar på.

Nå, fanns det då ingen sanning alls i de gamla svensklärarnas distinktion? Jovisst, att före är en preposition som vi inte använder som konjunktion, det är det ingen som bestrider. I meningen Företagets A-aktie handlades innan börsen stängde till 354 kronor går det inte att använda före.

Janet Gardell är språkkonsult och arbetar bl.a. med olika språkvårdsfrågor. Hon tar gärna emot synpunkter och reaktioner.