Innehåll

Balans nr 4 2001

Inledning

Efter det förra numrets stora reportagetema om stress och utbrändhet (som fått positivt gensvar bland dem som hörde av sig) är det åter till redovisning och revision för både redaktion och läsare.

Vi noterar att brittiska myndigheter börjat höja rösten om yrkesregler som hindrar konkurrens och frågar vad svenska Konkurrensverket tycker. Och vi berättar om ett förslag till ny varumärkeslag som förenklar en hel del, men som nog kan ställa till merarbete och svårigheter, framförallt för mindre företag.

Stefan Engström varnar revisorerna (och inte bara dem, förresten) för riskerna kring företagsförvärv som betalats med riktade emissioner i bolag med en dramatisk utveckling av aktiekursen. Han menar att vi efter turbulensen i den ”nya ekonomins” företag måste ställa de svåra frågorna om förvärven verkligen skett efter den noggranna granskning som lagstiftaren kräver.