Innehåll

Balans nr 4 2001

Internationellt: Anmärkning från den brittiska Review Panel

Panelen har tvingat ett brittiskt företag, Wiggins Group, att göra om de senaste fem årens årsredovisningar. Ändringen medför att bolaget redovisar förluster för dessa år och inte vinster som tidigare rapporterats av bolaget. Panelens kritik grundas på flera faktorer. Viktigast är att Wiggins tydligen redovisat fastighetsförsäljningar utan att kontrakten varit definitiva.

Enligt Panelen kan en förtida redovisning accepteras men endast om alla kostnader belastat året och alla villkor som gäller försäljningen uppfyllts. Vidare har Wiggins aktiverat vissa utgifter som förbättringskostnader trots att förutsättningarna inte varit uppfyllda.

I samband med Panelens granskning gjorde Wiggins då en omklassificering av dessa utgifter och redovisade dem som uppstartningskostnader. Panelen accepterade inte detta trots att den rekommendation som förbjuder aktivering av uppstartningskostnader träder i kraft först år 2001. Enligt Panelen kan man inte acceptera att ett företag övergår till att tillämpa en ny princip som bara får användas under en kortare tid.

Rolf Rundfelt