Innehåll

Balans nr 5 2001

Inledning

Tystnadsplikten för revisorer är något som inte alltid förstås, uppskattas och accepteras av en oförstående omvärld. Vi har skrivit om det tidigare och det blir säkert inte heller sista gången, när vi nu visar några typfall. Många kan nog acceptera att en revisor inte svarar, när t.ex. media pressar på för att den vägen få veta saker som bolaget inte berättar.

Men att tystnadsplikten också kan gälla ägarens fru, de anställda, kamrern på företagets bank eller aktieägare – det är lite svårare att förklara. FARs föreningsjurist kommenterar våra fall (som är konstruerade utifrån revisorers verkliga upplevelser) och samtidigt lägger vi ut en ordentlig utredning av frågan på vår hemsida på Internet.

I numret diskuteras också de i många fall för låga avskrivningarna på byggnader. Förr i världen när ett hus var just ett hus var det lättare, idag är både teknikinnehåll (som åldras snabbt!) och marknadsvärde viktiga faktorer. Författarena menar att det borde beaktas och kommenteras mycker mer i redovisningarna, Och det är en debatt som vi lär få återkomma till ganska snart.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...