Balans nr 5 2001

Noteringar: Mats och Jonas blev historiska – Första godkända revisorerna i FAR

Mats Franzén och Jonas Leek.

Så heter de två första godkända revisorerna som blev ledamöter i FAR.

Sedan den 1 mars i år är FAR som bekant inte bara en förening för auktoriserade revisorer utan en förening för hela revisionsbyråbranschen. Det innebär att även godkända revisorer, jurister och specialister på revisionsbyråerna kan bli ledamöter i FAR.

Ännu så länge är det bara de godkända revisorer som har avlagt revisorsexamen i Revisorsnämndens regi som kan bli invalda, men examensrådet arbetar med invalskraven för övriga ”nya” kategorier (läs mer om detta på sid. 49–50).

De två första godkända revisorerna, och därmed historiska, i FAR blev Jonas Leek och Mats Franzén. Båda på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Linköping.

Jonas och Mats träffades redan under studietiden när de pluggade på Linköpings universitet. De skrevblandannatkandidat- och magisteruppsatserna tillsammans. Därefter har de följts åt.

Valde av en slump

Jonas Leek (till höger på bilden), 28 år, säger att det från början var en slump att han valde revisorsyrket.

– Jag hade endast ett vagt begrepp om vad yrket egentligen innebar. Trodde nog från början att man skulle vara lite mer redovisningskonsult. Jag blev därför mycket positivt överraskad om yrkets innehåll när jag i januari 1997 började på dåvarande Öhrlings Coopers & Lybrand i Linköping.

Mats Franzén, 31, hade tänkt att fortsätta inom den akademiska världen med en doktorandutbildning, men när kompisen från studietiden pratade så väl om yrket kunde han inte stå emot.

– Jonas gjorde sådan reklam för yrket att jag i september 1997 började på samma byrå.

Behövde komplettera

Innan de i november förra året gjorde revisorsexamen hade de båda behövt komplettera sina studier.

– I och med att vi från början inte tänkt oss att bli revisorer låg vi lite fel behörighetsmässigt och därför har vi båda två tvingats studera under tiden vi arbetat.

– Vi har kompletterat med mellan 10–20 universitetspoäng var.

Strax för jul förra året fick de reda på att de klarat provet för revisorsexamen och därefter var det bara att skicka in övriga papper till Revisorsnämnden. Den 1 februari i år blev de godkända revisorer.

Hur känns det att vara historiska?

– Det känns bra. Björn Markland (FARs generalsekreterare, red. anm.) skrev några extra rader om det i det brev vi fick från FAR när vi blivit invalda. Sedan har vi fått en del e-post från kollegor som läst om det i förra numret av Balans. Dessutom har naturligtvis byrån uppmärksammat det.

Vilken tycker ni är FARs viktigaste uppgifter?

– Förutom de kårgemensamma frågorna och kvalitetskontrollen tycker vi att det är att att öka revisorsyrkets attraktivitet för att säkerställa tillväxten.

– Vi arbetar en del med det lokalt i Linköping bl.a. genom att hålla föredrag på universitetet.

Har ni några funderingar på att engagera er i någon kommitté eller krets?

– Det finns så många mer erfarna och kompetenta revisorer än vi. Men om det finns något område där vi kan tillföra något, så varför inte ...

Bengt Holmquist och Åsa Johansson