Innehåll

Balans nr 5 2001

Noteringar: Sven-Olof Wisén 1916–2001

FARs ordförande år 1972–74, Sven-Olof Wisén, Stockholm, har avlidit i en ålder av 84 år.

Han var född i Stockholm, och utexaminerades från Handelshögskolan 1944. Han började i revisorsyrket hos Nils Olssons Revisionsbyrå, auktoriserades av Stockholms Handelskammare 1949 och blev ledamot i FAR 1951.

1967 blev han ledamot i föreningens styrelse och 1972 blev han dess ordförande, vilket även innebar att han var FAR-ordförande när föreningen året därpå fyllde 50 år. Han lämnade FAR 1987 (då hade Olssons byrå först blivit Nils Olsson & Engqvist Revisionsbyrå och sedan gått upp i Reveko).

Sven-Olof Wisén var under sin aktiva tid som revisor starkt internationellt inriktad, och han ingick också tillsammans med Carl-Henric Witt i den första revisionskommittén från 1964.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson