Innehåll

Balans nr 5 2001

Noteringar: Nu utreds den nya revisionsmyndigheten

Den nya revisionsmyndigheten under riksdagen ska utredas av landhövdingen i Gävleborgs län, Lars Eric Ericsson. Han fick uppdraget av regeringen i början av maj.

Den nya myndigheten ska bildas under första halvåret 2003. Utredaren ska lämna förslag på arbetsformer, kompetens, organisation, bemanning m.m. och dessutom presentera ett budgetunderlag för perioden 2003/2005.

Senast den 31 januari 2002 ska det finnas en färdig delrapport.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson