Innehåll

Balans nr 5 2001

Noteringar: Anders Strömqvist lämnar FAR

Efter 14 år på FAR slutar föreningsjuristen Anders Strömqvist för att bli bolagsjurist på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Han börjar där efter semestrarna.

Det var i maj 1987 som han började på Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR, efter en kort sejour på Skatteförvaltningen. Dessförinnan arbetade han i två och ett halvt år på revisorernas dåvarande tillsynsmyndighet Kommerskollegium (KK).

– Jag blev föreningsjurist 1989 då jag efterträdde en tidigare jurist från KK, Urban Engerstedt som gick till KPMG. Och nu flyttar jag också till en revisionsbyrå.

Det kan tilläggas att även på Ernst & Young finns jurister som arbetat på KK (Marcus Näslund, Henry Åkerlund, Carina Bergman Marcus).

– Så det verkar ha varit en bra skola, säger Anders Strömqvist. Själv har jag alltid tyckt att det varit roligt och stimulerande att arbeta med revisorerna och deras frågor. Tiden på FAR har varit mycket lärorik och utvecklande och jag har trivts väldigt väl här.

Vad är det som varit intressantast?

– Särskilt på senare år har jag haft många direkta kontakter med enskilda ledamöter i olika frågor. Det finns ett stort behov av ett sådant bollplank, det har jag tydligt märkt.

Varför byter du då?

– Bland annat därför att jag tycker att det ska bli spännande att få arbeta med de här frågorna ur en lite annan vinkel. Jag byter inte sida, men jag jag byter ju onekligen stol.

Många av Balans läsare känner till dig. Det har ju blivit en hel del artiklar och debattinlägg genom åren. Är det slut med det nu?

– Det tror jag absolut inte. Jag räknar med att kunna fortsätta delta i debatten. Och jag hoppas också kunna söka ledamotskap i FAR när invalskraven för specialister blir klara. Nya FAR står inför många spännande frågor under de närmaste åren. Som ledamot kan jag följa, och kanske också medverka i FARs verksamhet även framöver.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson