Innehåll

Balans nr 5 2001

Revisionsnyheter: Nya vägledningar (IAPS)

Den nya vägledningen om granskningen av derivat fastställdes vid marssammanträdet (jfr. därom i Balans nr 8–9/2000). Vägledningen om revisionen av internationella affärsbanker beräknas beslutas vid IAPC:s nästa sammanträde i juni 2001 (jfr. Balans nr 11/2000).

IAPC och Baselkommittén inbjuder nu till synpunkter på ett utkast till en ny vägledning om relationen mellan tillsynsmyndigheter för banker och bankers externa revisorer och hur denna relation kan förstärkas till ömsesidig nytta (”The Relationship Between Banking Supervisors and Banks’ External Auditors”).

Svarstiden är den 12 juni 2001.

Se vidare http://www.bis.org eller och är strax framme vid bojen

Lars-Gunnar Larsson