Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Inledning

När vi för några månader sedan, i samband med Aktiebolagskommitténs slutbetänkande, bad Sten Lundvall göra bokslut över sina år i statliga kommittéer – då förstod ingen av oss hur omfattande det arbetet skulle bli.

Nu är det klart. Intressant läsning om den svenska modellen och hur lätt det är att hitta gemensamma lösningar – om inte frågor har intresse på den partipolitiska dagordningen, för då kan reservationerna dugga tätt.

Det hela avslutas med en viktigt nyhetsartikel om ansvarsgenombrott i miljöbalken. Aktiebolagsformens grundbultar står här mot medborgarnas önskan att de skyldiga till en miljökatastrof inte ska kunna smita från notan. Den frågan måste debatteras med stort allvar innan några beslut fattas!