Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Noteringar: FARs nygamle föreningsjurist återvänder efter tolv år

Som Balans berättade i förra numret lämnar Anders Strömqvist arbetet som föreningsjurist på FAR i augusti. Hans efterträdare blir hans företrädare:

Urban Engerstedt, bolagsjurist på KPMG, återvänder till FAR efter tolv år.

När Engerstedt i mars 1984 började på FAR fick han i Balans kommentera kritiken mot den verksamhet han då kom från:

– Jag var i ett år tjänstledig från Kommerskollegium där jag arbetade som chef för revisorssektionen. Under den tiden var jag sekreterare i den s.k. eko-kommissionen och arbetade med kommissionens ordförande Sven Heurgren på ett betänkande som hette ”Effektivare företagsrevision”. Och i det fanns alltså en del resonemang som revisorerna inte gillade?

– Ja, man såg ju att det fanns intresse av att ge revisorerna nya kontrollfunktioner vad gäller skatt och avgifter. Vi ville också luckra upp tystnadsplikten i vissa speciella fall.

Urban Engerstedt är inte bara jur.kand. Han har också utbildat sig till polischef. Efter några år på polischefstjänster kom han 1975 till Brottsförebyggande rådet.

– Då handlade mycket av den aktuella debatten om ekonomisk brottslighet och jag kom att ägna mig åt de frågorna. Det gjorde i förlängningen att jag kom att intressera mig för revisionsfunktionen och det i sin tur gjorde det naturligt för mig att 1979 gå vidare till Kommerskollegium.

Urban Engerstedt tycker att hans bakgrund har givit honom en styrka i hans arbete både på FAR och KPMG:

– Jag känner ju till en hel del av resonemangen bakom lagstiftningen. Och jag har hela tiden känt att revisorerna accepterar att man kan ha olika roller. Att det snarast är en poäng att vara väl insatt i hela bilden. Man arbetar ju också mot samma mål, att stärka revisionens roll i samhället.

Och nu lämnar du alltså byråvärlden?

– Jag har haft tolv mycket utvecklande, stundtals också jobbiga, år på KPMG. Nu känner jag att det kan vara dags att gå vidare. Och jag vill betona att jag går till något nytt och stimulerande. Att jag också måste gå från något är en bara följd av det.

Varför återvända hit till FAR?

– Jag kommer ju inte tillbaka till samma förening som jag lämnade. Det har hänt så mycket på de här åren. Det blir många spännande uppgifter att lösa i det nya FAR. Och jag får ju ha kvar kontakten med revisorerna. Det är stimulerande att kunna hjälpa till med råd och dåd till de aktiva yrkesutövarna på fältet.

Vi kan väl räkna på din medverkan i Balans också i fortsättningen?

– Självfallet.

Bengt Holmquist